Magne SLEEP FAST

Žmonėms su negalia informacija taps lengviau prieinama

Nors Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal elektroniniu būdu teikiamų viešųjų paslaugų skaičių, tačiau jų prieinamumas negalią turintiems žmonėms išlieka ribotas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaryta darbo grupė, išanalizavusi užsienio valstybių patirtį, iki šių metų pabaigos parengs ilgalaikes strategines gaires, kaip didinti informacijos prieinamumą negalią turintiems žmonėms pagal jų negalios pobūdį. Taip bus žengiama link Vyriausybės programoje įtvirtinto tikslo iki 2024 metų pabaigos Lietuvoje sukurti pažangią informacijos prieinamumo neįgaliesiems sistemą.

„Informacija žmonėms su negalia turi būti pateikta patogiai ir suprantamai, kad ja negalią turintys žmonės galėtų perskaityti ir suprasti. Deja, to pasigendame. Tiek skaitmeninė, tiek įprasto formato informacija daliai žmonių yra neprieinama, nes ji nepritaikyta skirtingą negalios tipą turinčių asmenų poreikiams. Tokiu būdu dalies žmonių komunikacijos poreikiai lieka nepatenkinti. Bus identifikuojamos konkrečios spragos ir parengti siūlymai, kaip jas taisyti“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė.

„Ribotas informacijos, ypač skaitmeninės, prieinamumas žmonėms su įvairiomis negaliomis yra ypatingai opi problema. Viešojoje erdvėje beveik nenaudojami lengvai suprantamos kalbos principai. Visa tai izoliuoja negalią turinčius žmones. Džiugu, kad šiuo klausimu matome Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lyderystę – naujai veikiančios darbo grupės išsikelti tikslai išties ambicingi. Jei pavyks juos įgyvendinti, žmonės su negalia galės daug aktyviau įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, matysime mažiau atskirties“, – sako Simona Aginskaitė, Lietuvos negalios organizacijų forumo Komunikacijos vadovė, informacijos prieinamumo ekspertė.

Lietuva 2010 metais ratifikavo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir įsipareigojo užtikrinti, kad asmenys su negalia galėtų naudotis saviraiškos laisve ir laisve reikšti savo nuomonę, ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas lygiai su kitais asmenimis, visomis pasirinktomis bendravimo priemonėmis. Vykdydama konvencijos įsipareigojimus, Vyriausybė patvirtino Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programą, kuri turės būti įgyvendinta iki 2030 metų. Numatyta pasirūpinti, kad žmonėms su negalia būtų prieinamos reikalingos įstaigos, objektai, informacija būtų pateikta patogiai ir suprantamai, o paslaugos ir prekės pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

Informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymas

Lietuvoje elektroniniu būdu teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumas negalią turintiems žmonėms yra ribotas. Labai svarbu identifikuoti trūkumus ir įdiegti interneto svetainių bei mobiliųjų programų ir jose pateikiamo turinio atitikimą lengvai suprantamos kalbos standartams. Svarbu, kad ir viešasis sektorius, ir privačios įmonės paslaugas visuomenei teiktų neįgaliesiems pritaikytais formatais, o švietimo sistemos mokymo priemonės būtų tinkamos bet kokią negalią turintiems žmonėms.

Užtikrinus informacijos prieinamumą visiems neįgaliesiems, šie žmonės galės gauti paslaugas ir informaciją, palengvinančias jų kasdienį gyvenimą ir padedančias naudotis savo teisėmis, visų pirma, savo teise laisvai judėti ir gyventi.

Informacija lengvai suprantama kalba labiausiai reikalinga daugiau nei 35 tūkst. intelekto negalią turinčių žmonių. Vis dėlto, Lietuvos negalios organizacijų forumo ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ duomenimis, informacijos prieinamumas gali būti aktualus daugiau nei 420 tūkst. gyventojų, nes informacija prieinama forma teikia naudą ne tik asmenims su negalia, bet ir senyvo amžiaus asmenims, laikinas traumas patyrusiems ar funkcinius sutrikimus turintiems asmenims, tuo pačiu ir tautinių mažumų atstovams ir kt.

Sukurti prieinamos informacijos asmenims su negalia organizavimo ir teikimo mechanizmą bei reglamentuoti jos organizavimą ypač aktualu dabar, kai valstybė pertvarko socialinės globos sistemą: siekiama sudaryti sąlygas globos įstaigose gyvenantiems asmenims su negalia, jų šeimoms gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas, taip užtikrinant šių asmenų savarankiškumą ir pasirinkimo laisvę.

Žmonių su negalia statistika

Socialinės pasaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje 2020 metais gyveno 229 tūkst. žmonių su negalia, tai sudarė apie 8 proc. visų šalies gyventojų. Didžioji jų dalis (67 proc.) buvo darbingo amžiaus. Negalia dažniausiai pripažįstama asmenims, sergantiems vidaus ligomis ir turintiems kitų sveikatos sutrikimų. Asmenys su regėjimo negalia sudaro 4 proc., klausos – 3 proc. visų asmenų su negalia. Sunkiausią negalią dažniausiai lemia navikai, kraujotakos sistemos ligos ir psichikos bei elgesio sutrikimai.

 

TAIP PAT SKAITYKITE