Avene

Gyventojai dažniau skundžiasi dėl keliamo triukšmo

Triukšmas skundai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną, kasmet minimą balandžio paskutinį trečiadienį, atkreipia dėmesį į triukšmo žalą sveikatai ir primena, kur kreiptis, kai ramybės neduoda netoliese esantys triukšmą skleidžiantys objektai (pavyzdžiui, ūkinėje veikloje naudojami šaldymo, vėdinimo įrenginiai ir kt.), dar vadinami stacionariais triukšmo šaltiniais, kurių buvimo vieta yra nekintama.

Triukšmas neigiamai veikia sveikatą, tad susidūrę su situacijomis, kai iš stacionarių triukšmo šaltinių sklindantis triukšmas trukdo ilsėtis, gyventojai neretai kreipiasi į NVSC, kurio pareiga – įvertinti triukšmo lygį gyvenamojoje aplinkoje ir įpareigoti triukšmo šaltinio valdytoją imtis priemonių triukšmo mažinimui.

Triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nustato Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Atkreipiame dėmesį, kad ši higienos norma netaikoma paties fizinio, juridinio asmens ar filialo keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, triukšmo darbo vietose ir transporto priemonių viduje esančio triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo vertinimo atvejais.

2023 m. NVSC išnagrinėjo 158 skundus dėl triukšmo, iš jų pagrįsti – 47 (30 proc.). Palyginus su 2022 m., skundų dėl triukšmo 2023 m. sulaukta daugiau. Daugiausiai skundų sulaukiama Vilniaus (46 proc.), Kauno (18 proc.) ir Klaipėdos apskrityse (11 proc.). Žmonės dažniausiai skundėsi dėl ūkinės veiklos keliamo triukšmo – naudojamų vėdinimo, šildymo, šaldymo ar aušinimo sistemų.

Atlikus matavimus ir nustačius, kad triukšmo lygis iš tiesų viršija nustatytus ribinius dydžius, NVSC specialistai kreipiasi į stacionaraus triukšmo šaltinio valdytoją ir nurodo imtis veiksmų jam sumažinti.

Deja, bet NVSC specialistai ne visais atvejais gali padėti spręsti padidėjusio triukšmo problemą, kadangi ne visi gyventojai pateikia reikalingą informaciją, pavyzdžiui, nenurodo triukšmo šaltinio, konkrečios gyvenamosios vietos adreso ar laiko, kada siūlo atlikti triukšmo matavimus. Jei pareiškėjas nenurodo reikalingos informacijos, NVSC skundo nagrinėjimą nutraukia.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl triukšmo, susijusio su viešosios rimties trikdymu, reikia kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112. Tokiam triukšmui priskiriama: šauksmai, švilpimai, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais, kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo ramybę, poilsį ar darbą.

TAIP PAT SKAITYKITE