REXSAN

Supaprastinti procesai, kaip gydymo įstaigoms pritraukti būsimus sveikatos priežiūros specialistus

sveikatos priežiūros specialistai

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už mokinių, studentų ar gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašą ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su mokiniais, studentais ar gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis mokinių, studentų ar gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašą. 

Įsakymo esmė – sudaryti galimybę sveikatos priežiūros srities mokiniams, studentams ir gydytojams rezidentams sudaryti sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga, kuri įsipareigotų finansuoti studijų kainą ir / ar taikyti ir kitas skatinamąsias priemones, o mokinys, studentas ar gydytojas rezidentas įsipareigotų po studijų baigimo dirbti sutartą laikotarpį įstaigoje.

Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama skatinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigas aktyviai prisitraukti sveikatos priežiūros specialistus bei sumažinti administracinę naštą įstaigoms, supaprastino sutarčių pasirašymo tvarką, t. y. anksčiau kiekviena įstaiga, prieš pasirašydama sutartis su studentais ar gydytojais rezidentais, turėjo parengti sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugų ir jas teikiančių specialistų poreikio prognozes, jas suderinti su įstaigos steigėju, teritorine ligonių kasa ir Sveikatos apsaugos ministerija, dabar prognozes reikės suderinti tik su įstaigos steigėju. Taip pat nuo šiol studijų kainą galės apmokėti ne tik įstaiga, bet ir savivaldybės administracija. Norint pritraukti daugiau naujų įstaigų sudaryti sutartis ir siekiant supaprastinti procesus, prie įsakymo yra pridedami pavyzdiniai sutarčių šablonai.

Be to, praplėsta tikslinė finansuojamųjų grupė. Tai reiškia, kad įstaigos ir / ar savivaldybės administracija galės apmokėti ne tik studentų ir gydytojų rezidentų, bet ir profesinio mokymo įstaigų mokinių (slaugytojų padėjėjų, paramedikų) studijų kainą. Siekiant užtikrinti visų sveikatos priežiūros srities mokinių, studentų, gydytojų rezidentų gerovę, sudaroma galimybė ne tik gydytojams rezidentams, bet ir mokiniams bei studentams pasirašyti sutartis su įstaigomis dėl kredito paskolų apmokėjimo. 

Iki šiol įstaiga ir asmuo, norintis tapti sveikatos priežiūros specialistu, negalėdavo pasirašyti sutarties, kol pastarasis nebuvo priimtas į studijas. Nuo šiol, siekiant užkirsti kelią situacijai, kai neįstojęs į norimą valstybės finansuojamą studijų vietą asmuo pasirenka kitą studijų programą, o po metų perstoja į norimą, ar kad nereikėtų praleisti metų, taupant lėšas studijoms apmokėti, asmuo iš anksto galės sudaryti su įstaiga ketinimų sutartį ir jaustis užtikrintas, kad nepritrūks lėšų ir įstaiga apmokės studijas, jam įstojus į valstybės nefinansuojamą vietą.

Ketinimų sutartyje yra apibrėžiamas mokinio, studento ar gydytojo rezidento ketinimas studijuoti valstybės nefinansuojamose studijose ir įsipareigojimas pasirašyti sutartį po studijų dirbti sutartą metų skaičių įstaigoje, taip pat apibrėžiamas įstaigos įsipareigojimas, mokiniui, studentui ar gydytojui rezidentui įstojus į studijas, pasirašyti sutartį dėl studijų kainos apmokėjimo. Įstojus į valstybės nefinansuojamą vietą, būtų sudaroma pagrindinė sutartis, o ketinimų sutartis nustotų galioti. Tai garantas būsimam studentui ir įstaigai, kuri aktyviai ieško specialistų, nepamesti potencialių kandidatų priėmimo procesuose.

Taip pat suteikiama daugiau laisvės įstaigos ir mokinio, studento ar gydytojo rezidento susitarimui. Anksčiau buvo apibrėžiama, kad po studijų baigimo ir po profesinės kvalifikacijos įgijimo sveikatos priežiūros specialistas turėjo atvykti dirbti į įstaigą per 5 darbo dienas. Dabar numatyta, kad specialistas turi atvykti per 20 darbo dienų, jeigu šalys nesusitaria kitaip, suprantant, jog po studijų norisi atsikvėpti, prieš pradedant karjerą. Įstaiga turi teisę apmokėti mokinio, studento ar gydytojo rezidento studijų kainą ir tais atvejais, kai mokinio, studento ar gydytojo rezidento studijos jau yra prasidėjusios, leidžiant šalims susitarti, ar bus grąžinamos jau sumokėtos įmokos. Sutartyje gali būti nustatyti ir kiti sutartiniai įsipareigojimai bei skiriamos kitos skatinamosios priemonės, tokios kaip stipendijos, vienkartinės išmokos ir kt. Nebenustatomi paskolos limitai būstui, transporto priemonei, vartojamajai paskolai, – tai paliekama šalių susitarimui.

Įstaigoms nebereikės Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti pasirašytų sutarčių kopijų, o užteks užpildyti įsakyme pridedamus šablonus ir persiųsti Sveikatos apsaugos ministerijai, kad būtų vykdoma stebėsena.

Šiuo metu vyksta priėmimo etapai į studijas, todėl įstaigos jau gali pradėti komunikuoti su universitetais, siekdamos užmegzti kontaktą su įstojusiaisiais. Taip pat skatiname įstaigas atsiųsti Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie ketinimus ir galimybes apmokėti mokinių, studentų ar gydytojų rezidentų studijų kainą, o stojančiuosius ir įstojusiuosius kviečiame apsilankyti Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje, siekiant rasti įstaigą, siūlančią skatinamąsias priemones, ir susisiekti nurodytais kontaktais. Visa informacija čia.

Be to, sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonėms numatoma skirti finansavimą iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos. Finansavimą planuojama skirti tokioms priemonėms, kaip studijų kainos apmokėjimas, sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo modelio (asmens sveikatos priežiūros įstaigos lygiu) sukūrimas ir įdiegimas bei kitos numatytos priemonės. Bus siekiama, kad ne mažiau kaip 30 proc. baigusiųjų rezidentūros studijas rinktųsi darbo vietą ne didžiųjų miestų gydymo įstaigose, įgalinant finansines ir socialines bei kitas skatinamąsias priemones. Bendra  numatomų investicijų suma siekia 14 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE