Rawpowders

Prezidentas: žmonių su negalia gerovė – visų bendras reikalas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ragina Seimą, Vyriausybę, visas valstybės ir savivaldybių institucijas konkrečiais darbais naikinti žmonių su negalia socialinę atskirtį, užtikrinti, kad jie Lietuvoje nebebūtų diskriminuojami, o visuomenę – asmeniškai įsipareigoti žmonių su negalia gerovei.

Šiandien Prezidentas su lygių galimybių kontroliere Birute Sabatauskaite ir Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos aptarė kliūtis žmonių su negalia teisėms ir gerovei Lietuvoje užtikrinti.

„Deja, mūsų valstybė vis dar nėra pritaikyta visiems jos nariams. Mums reikia daugiau solidarumo ir supratimo, kad žmonių su negalia teisės ir gerovė taptų visų mūsų bendru reikalu. Susitelkime ir kurkime žmoniškesnę visuomenę, kurioje priimami visi žmonės, nepaisant jų fizinių ar psichinių apribojimų, kiekvienas mūsų galime ir turime prie to prisidėti, kad ir nedideliais darbais“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas ir jo komanda artimiausiu metu planuoja susitikimus su skirtingų sričių atstovais, kurie gali daryti sprendimus, mažinančius žmonių su negalia atskirtį Lietuvoje. Ypatingą dėmesį šalies vadovas skirs tinkamų sąlygų sudarymo klausimams – aplinkos ir informacijos, viešųjų paslaugų prieinamumui, švietimo sistemos, taip pat darbo aplinkos, viešojo transporto, būsto ir viešųjų erdvių pritaikymui žmonėms su negalia, kels specialistų žinių negalios temomis problemas. Šalies vadovo manymu, neatidėliotinos svarbos yra ekonominės ir socialinės asmenų su negalia apsaugos klausimai, inovatyvių terapinių paslaugų jiems prieinamumas, tinkamos slaugos-globos paslaugos namuose, kultūros infrastruktūros pritaikymas ir kultūros paslaugų prieinamumas. Prezidento teigimu, būtina vadovautis požiūriu, kad žmonių su negalia gerovės klausimai yra ne vienos ar kelių institucijų, o visų Seimo komitetų, visų ministerijų, savivaldybių, kiekvienos viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, visų darbdavių, darbuotojų organizacijų, nevyriausybinio organizacijų, bendruomenių, žiniasklaidos, visuomenininkų bei kiekvieno Lietuvos žmogaus bendras reikalas.

Prezidentas ragina valstybės ir savivaldybių institucijas politikos formavimo ir įgyvendinimo darbotvarkėse nuolat proaktyviai planuoti reikalingus žmonių su negalia teisių užtikrinimo ir gerovės didinimo darbus, įsipareigoti pasiekti konkrečius ir pamatuojamus rezultatus. „Jei kiekviena institucija kasmet užsibrėš savo planuose kad ir nedidelį pokytį žmonių su negalia atskirčiai mažinti ir jį įgyvendins – metų pabaigoje bus žengti tūkstančiai žingsnių link teisingesnės visuomenės“, – sakė Prezidentas.

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė susitikime pažymėjo nepalankias visuomenės nuostatas žmonių su psichikos negalia atžvilgiu, problemas įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas Lietuvoje, ypač jų teisę mokytis visą gyvenimą, pandemijos sąlygomis paaštrėjusias asmenų su negalia problemas.

Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos atstovai Prezidentui pristatė sudėtingą šeimų, auginančių vaikus su negalia, situaciją, valstybės institucijų negebėjimą užtikrinti žmonėms su negalia lygiateisiško gyvenimo atviroje bendruomenėje, Lietuvos darbo rinkos uždarumą žmonėms su negalia.

Pandemija dar labiau išryškino žmonių su negalia problemas. Jų šalyje gyvena apie 236 tūkst., tai 8 proc. visų gyventojų.

 

TAIP PAT SKAITYKITE