Biorythm

Pradedami naudoti atnaujinti kontrolės klausimynai

Nuo 2013 m. sausio 1 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai, tikrindami turgavietes, kioskus, maisto prekių parduotuves ir viešojo maitinimo įmones, naudoja atnaujintus, aiškesnius ir modernesnius  kontrolinius klausimynus.

Dar pernai metais Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bendradarbiaudama su verslo atstovais, peržiūrėjo ir atnaujino kontrolinius klausimynus „Specialieji reikalavimai maisto produktų ženklinimo patikrinimui“, „Viešojo maitinimo įmonės kontrolinis klausimynas“, „Negyvūninio maisto gamybos subjekto kontrolinis klausimynas“, „Mažmeninės prekybos subjekto kontrolinis klausimynas“, „Mobilių maisto tvarkymo priemonių, laikinų patalpų (statinių), prekybos automatų kontrolinis klausimynas“, „Turgavietės kontrolinis klausimynas“ ir „Kontrolinis klausimynas prekyvietės prekiautojui“. Atsižvelgus tiek į patikrinimus atliekančių inspektorių, tiek ir į verslininkų pageidavimus, į savarankiškus klausimynus buvo išskirti ir du dokumentai, kurie anksčiau buvo bendrųjų klausimynų dalimi. Tai kontroliniai klausimynai, skirti mažmeninės prekybos subjektams, užsiimantiems maisto produktų gamyba ir fasavimu: „Specialieji reikalavimai maisto produktų fasavimui“ ir „Specialieji reikalavimai maisto produktų gamybai“.

„Peržiūrėti ir atnaujinti pagrindiniai kontroliniai klausimynai, pagal kuriuos tikrinama bene didžiausia ir gan jautri ūkio subjektų grupė – tai smulkiojo verslo, mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo įmonės. Šiuose klausimynuose daugelis klausimų sutrumpinti ir tapo konkretesni, atsisakyta kai kurių neesminių klausimų. Be to, visi klausimynai buvo gana ilgai derinami ne tik su praktiškai patikrinimus atliekančiais inspektoriais, bet ir su verslo asociacijomis, todėl manau, kad šie klausimynai padės užtikrinti, kad būtų taikomi vienodi ir aiškiai suprantami kontrolės metodai ir vertinimai, o verslininkai galės geriau suprasti ir lengviau tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus“, – sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėja Aušra Išarienė.

Visus minėtus kontrolinius klausimynus galima rasti tarnybos interneto svetainėje, verslininkams skirtoje skiltyje Ūkio subjektų patikrinimo aktų, klausimynų formos adresu: http://vmvt.lt

Faktai ir skaičiai:

Lietuvoje veikia daugiau nei 19 000 maisto prekių parduotuvių, kuriose kiekvienais metais VMVT inspektoriai atlieka apie 15 000 patikrinimų.

Viešojo maitinimo įmonių yra daugiau nei 9 000 ir (pagal planą ar tiriant įvairius pranešimus ir skundus) VMVT inspektoriai jose atliko 8500 patikrinimų.

Negyvūninio maisto produktus gaminančių įmonių šalyje yra 1048 ir juose VMVT inspektoriai per metus atliko 1355 patikrinimus.

2012 m. buvo užregistruota 2782 mobilių maisto tvarkymo priemonių, laikinų patalpų (statinių), prekybos automatų, VMVT inspektoriai juos tikrino net 2127 kartus.

Šalyje veikia 244 turgavietės, kuriose prekiauja per 4800 prekiautojų, VMVT inspektoriai čia atliko 389 patikrinimus (patikrinta 2615 prekiautojų).

www.vmvt.lt

TAIP PAT SKAITYKITE