Biorythm

Vyriausybė stiprina visuomenės sveikatos priežiūrą

Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktam projektui, kad visuomenės sveikatos priežiūra būtų valstybinė, valstybės perduota savivaldybėms, funkcija ir būtų finansuojama iš kelių šaltinių. Iki šiol visuomenės sveikatos priežiūra buvo savarankiška savivaldybių funkcija ir pagrindinis šios veiklos finansavimas buvo numatomas iš savivaldybių biudžetų.

Tokiu būdu siekiama užtikrinti tinkamą visuomenės sveikatos priežiūros, kuri apima visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną ir sveikatos priežiūrą mokyklose, paslaugų teikimą visų šalies savivaldybių gyventojams. Kadangi ne visose savivaldybėse prioritetas buvo teikiamas gyventojų sveikatos priežiūrai, dažniausiai šiai veiklai iš savivaldybės biudžeto lėšos iš viso nebuvo skiriamos, arba jų buvo skiriama nepakankamai. Tai neigiamai atsiliepė visuomenės sveikatos politikai bendruomenėje, gyventojų, šeimų, mokinių sveikatos priežiūrai.
Atsižvelgiant į pakeitimus, dabar visos savivaldybės gaus visuomenės sveikatos priežiūrai numatytą finansavimą iš kelių šaltinių: savivaldybių biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto bei valstybės biudžeto asignavimų. Numatyta, kad valstybines visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdys ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Tikimasi, kad savivaldybėse įsteigtų visuomenės sveikatos biurų finansavimo būdo keitimas, jų vykdomas funkcijas finansuojant kaip valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, leis gerinti valstybės biudžeto lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybėse, panaudojimo kontrolę.
Sėkminga savivaldybių, joms priklausančių visuomenės sveikatos biurų veikla itin svarbi ir reikalinga tobulinant šalies sveikatos sistemą, formuojant teigiamas bendruomenės sveiko gyvenimo nuostatas.
Daugiau informacijos:
Visuomenės sveikatos departamentas
Visuomenės sveikatos strategijos skyrius
Audronė Astrauskienė, tel. (8 5) 260 4707, audrone.astrauskiene@sam.ltTAIP PAT SKAITYKITE