Gudručio vaistinė

Vyriausybė siekia mažinti narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimą, pasiūlą bei paklausą

Vyriausybė teikia Seimui svarstyti Valstybinę 2015-2025 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programą, kurios tikslas – sustiprinti Lietuvos gyventojų saugumą ir sveikatą, mažinant narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimą, pasiūlą bei paklausą.

Lig šiol Lietuvoje buvo rengiamos atskiros programos alkoholio ir tabako bei narkotikų vartojimo prevencijai ir kontrolei įgyvendinti. Dabar, remiantis gerąja Europos Sąjungos šalių praktika, parengta vieninga programa, skirta visų psichoaktyviųjų medžiagų kontrolei. Tai leis efektyviau užtikrinti vykdomas veiklas bei panaudoti programos įgyvendinimui skirtas lėšas. Seimui patvirtinus programą, bus parengtas konkrečių programos įgyvendinimo priemonių planas, numatant lėšas, atsakingas institucijas.

Už reikalingų finansinių išteklių suplanavimą pagal kompetenciją atsakys už Programos įgyvendinimą atsakingos institucijos.

Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija
8 706 63746

spauda@lrv.lt

TAIP PAT SKAITYKITE