Gudručio vaistinė

Vilniečiai prašymus į darželius 2014 metams galės pateikti nuo sausio 10 dienos

Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo“ pakeitimus, pagal kuriuos vaikai į darželius bus registruojami nuo sausio 10 dienos.

„Tvarka išlieka tokia pati, tiesiog joje patiksliname nuo kada bus priimami prašymai ir sumažinome biurokratinių procedūrų dėl vietos deklaravimo, nuo šiol tėvams kas mėnesį nebereikės teikti informacijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, tą reikės atlikti tik du kartus: teikiant prašymą į darželius ir, sudarant grupes, sutarčių pasirašymo metu,“ – sakė Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Gintaras Alfonsas Petronis.

Tvarkos apraše numatyta, kad vaikai į ikimokyklines įstaigas bus registruojami nuo sausio 10 iki balandžio 30 dienos, o prašymai registruoti vaikus, kurie priimami elektroniniu būdu ar atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę, galios vienus kalendorinius metus.

Taip pat tėvai du kartus turės pateikti informaciją apie tai, kur yra deklaravę savo gyvenamą vietą. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš tėvų prašoma pateikti taip kaip ir kitose Lietuvos savivaldybėse. Panaši tvarka galioja Kaune, apie tokios tvarkos įvedimą diskutuojama Klaipėdoje.   Vilniaus miesto savivaldybė primena, kad kaip ir iki šiol pirmenybė bus teikiama vaikams pagal keturis kriterijus: pirmuoju kriterijumi pirmenybė patekti į darželius numatyta vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ar daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;  antruoju – vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą; trečiuoju – vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų yra miręs, teismo pripažintas dingusiu ar nežinia kur esančiu, vienas iš tėvų mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose), ketvirtuoju – vaikams, kurių vienas iš tėvų ar globėjų turi ne daugiau kaip 40 proc. darbingumo lygio. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra lygiavertės. Jei nėra teisės į pirmenybę, eilės sudaromos pagal prašymo registracijos datą ir laiką pagal tris kriterijus. Prioritetas bus pirmiausia teikiamas vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota įstaigai priskirtoje teritorijoje. Jei liks vietų darželyje, tuomet vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne įstaigai priskirtoje teritorijoje, po to – vaikams iš kitų savivaldybių.   Vilniaus miesto savivaldybė taip pat prašo atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvienas naujas prašymas panaikins ankstesnį, o pasitikrinti vaiko vietą eilėje visada galima elektroniniu būdu prisijungus prie vidinės sistemos www.vilnius.lt.

Per pastaruosius dvejus metus vietų trūkumas sostinės darželiuose sumažintas 3,4 tūkst., vien per šiuos metus sukurta 2500 naujų vietų. Be to, lapkritį pradėtas statyti pirmasis nuo Santariškių mikrorajono įkūrimo lopšelis – darželis. Numatoma, kad, pabaigus jo statybas 2015 metais, jį galės lankyti daugiau nei 220 vaikų. Taip pat dabartinėse Šolomo Aleichemo gimnazijos patalpose Viršuliškėse nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. planuojama įkurti  240 vietų vaikų darželį. Šolomo Aleichemo gimnazijai jau yra skirtos patalpos Žvėryne.

Vilniaus m. savivaldybės informacija

TAIP PAT SKAITYKITE