Hempo

Viena svarbiausių socialinės politikos misijų – efektyviai veikiantys vaikų globos centrai

Vaikų globos sistemos tikslas – užtikrinti, jog dėl šeimoje kilusių sunkumų į nesaugią aplinką patekęs vaikas gautų tinkamą laikinąją priežiūrą, kol galės sugrįžti į problemas išsprendusių tėvų namus. Siekiant pasirūpinti vaiko gerove, pagrindinis modernios globos sistemos prioritetas – sukurti sąlygas į globą patekusiems vaikams gyventi rūpestį bei saugumą užtikrinančiose šeimose. Na, o viena svarbiausių įstaigų, siekiant šių tikslų šiandien – vos prieš keletą metų veikti pradėję globos centrai.

Globos centrai – dar gana naujos, vos nuo 2018 metų Lietuvoje veikiančios, bet savo vertę jau įrodžiusios institucijos. Nors visuomenėje globos centrų veikla neretai tapatinama su globos namais, šių įstaigų atliekamos funkcijos – skirtingos. Globos centrai yra socialines paslaugas teikianti įstaiga, užtikrinant reikiamą pagalbą laikinojoje bei nuolatinėje globoje globojamiems ir įvaikintiems vaikams, globėjams, įtėviams, budintiems globotojams bei šeimynų dalyviams. Kitaip tariant, Globos centro misija yra užtikrinti, jog visi vaikų globos sistemoje dalyvaujantys asmenys gautų visapusišką pagalbą.

„Vaikai į globos sistemą patenka tuomet, kai jų tėvų šeimose iškyla sunkumų, o vaikui likti namuose tampa nebesaugu. Pasirūpinti iš tėvų namų paimtu vaiku pirmiausia prašoma artimoje aplinkoje esančių, emociniais ryšiais susijusių asmenų. Neradus tinkamų vaiko priežiūros sąlygų artimame rate, ieškoma globėjų ar budinčių globotojų šeimos. Vaikui skyrus laikinąją globą, su vaiko tėvais pradedamas socialinis darbas, kurio tikslas – įgyvendinti pokyčius, leisiančius vaikui sėkmingai sugrįžti į šeimą. Laikinoji globa gali trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių, o per visą šį laiką vaikams, globėjams bei tėvams reikiamą pagalbą stengiasi suteikti Globos centrų specialistai. Jei tėvams per šį laikotarpį nepavyksta padaryti reikšmingų pokyčių, vaikams ieškoma nuolatinių globėjų šeima, kurioje jie galės užaugti iki pilnametystės“, – sako vaikų globos ir įvaikinimo ekspertė Rugilė Ladauskienė.

Dešimtys skirtingų paslaugų vaikams, įtėviams, globėjams

Globos centruose organizuojama dešimtys skirtingų veiklų, orientuotų ne tik į vaikus, bet ir globėjus, įtėvius bei biologinius vaikų tėvus. Centrai vykdo globos, įvaikinimo sklaidą visuomenėje, atlieka globėjų paiešką, rūpinasi, kad vaikui, kuriam reikalinga laikinoji ar nuolatinė globa, būtų surasta geriausiai jo poreikius atitinkanti globėjų ar budinčių globotojų šeima.

Taip pat Globos centruose teikiamos konsultacijos norintiems tapti įtėviais ar globėjais ateityje. Centrai veda GIMK (globėjų ir įtėvių mokymo, konsultavimo) programos mokymus būsimiems budintiems globotojams, globėjams, įtėviams, atlieka šeimų pasirengimo tapti globėjais, įtėviais, budinčiais globotojais vertinimus.

Kita labai svarbi Globos centrų veiklos sritis – psichologo konsultacijų globėjams, įtėviams, budintiems globotojams bei jų šeimose augantiems vaikams organizavimas. Esant poreikiui Gobos centrų specialistai pasirūpina ir kita reikalinga pagalba, pavyzdžiui, logopedo, specialaus pedagogo ar teisininko paslaugomis.

„Siekiant užtikrinti pirminį vaiko laikinosios globos tikslą – sėkmingą sugrįžimą į biologinę šeimą, Globos centrai teikia pagalbą organizuojant globojamo vaiko ryšių su biologine šeima palaikymą. Pavyzdžiui, organizuoja susitikimus su tėvais, o esant poreikiui juose ir dalyvauja, parengia vaiką susitikimams, atstovauja vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesus susitikimų metu“, – sako R. Ladauskienė.

Kiekvienam globojamam vaikui Globos centre skiriamas asmeninis globos koordinatorius, kurio darbas – koordinuoti pagalbos teikimą tiek globojamam vaikui, tiek jo globėjams bei globėjo šeimos nariams.

Globos centruose organizuojamos savitarpio pagalbos grupės, kuriose globėjai dalinasi asmenine patirtimi. Globos centras suteikia laikino atokvėpio paslaugas globėjams, kurie dėl tam tikrų objektyvių priežasčių, laikinai negali pasirūpinti vaiku.

„Ne mažiau svarbi mūsų veiklos funkcija – atviresnės visuomenės nuostatos į vaikų globą formavimas. Globos centrų veikla ir jos viešinimas prisideda prie pozityvesnio požiūrio į vaikų globėjus, globojamus vaikus formavimo visuomenėje. Globos centrai stengiasi kuo pozityviau atskleisti šią sritį ir pasidalinti kuo daugiau įkvepiančių sėkmės istorijų“, – sako vaikų globos ir įvaikinimo ekspertė.

Pagalba visiems, kam ji reikalinga

Budinti vaikų gerovės centro „Pastogė“ globėja Kornelija teigia, jog globos centro nauda šeimai – abipusė. Kol su atsakingų specialistų pagalba tėvai sprendžia šeimoje iškilusias problemas, vaikams suteikiama reikiama pagalba ir rūpestis.

„Globos centrų pagalba – įvairiapusė. Jie pasirūpina vaikais, kuomet to padaryti negali jų tėvai, bei nukreipia tėvus, kryptingai spręsti jiems iškilusias problemas. Tuo tarpu kalbant apie mus, globėjus, mes galime būti ramūs, jog iškilus rūpesčiams ar sudėtingiems klausimams, galime kreiptis į savo globos koordinatorę ir visada gausime reikiamą pagalbą, atsakymą, patarimą. Ne mažiau naudingos ir vaikų gerovės centre „Pastogė“ teikiamos psichologo paslaugos ar organizuojamos savitarpio pagalbos grupės, kuriose kiti globėjai iš savo patirties gali padėti atrasti reikiamus problemų sprendimo būdus“, – pasakoja globėja Kornelija.

Budinčiai globėjai antrina ir vaikų gerovės centro „Pastogė“ laikinoji bei nuolatinė globėja Violeta. Moters teigimu, Globos centrai užtikrina, jog net ir sunkiausiose situacijose globėjai bus pajėgūs vaikams suteikti tinkamą priežiūrą ir rūpestį.

„Esu globėja jau ilgus metus, tačiau tam tikru atveju mano vienos kompetencijų ar patirties tiesiog nepakanka. Susidūrusi su iššūkiais, Vaikų gerovės centre aš visada gaunu reikiamą pagalbą. Tereikia susisiekti su globą kuruojančiu specialistu, kuriam galiu skambinti bet kuriuo metu. Nors mes gyvename kaip visavertė šeima ir ilgą laiką pagalbos nereikėjo, atėjo laikas, kai susidūrėme su rimtais iššūkiais. Vienai mano auginamai mergaitei prireikė rimtų psichologo konsultacijų, kurias suteikti galėjo ne kiekvienas specialistas. Kreipiausi į „Pastogę“ ir jie operatyviai mane nukreipė pas profesionalą, galintį padėti būtent mūsų klausimu. Džiaugiuosi, kad bendromis visų pastangomis iškilusią problemą mums pavyko išspręsti sėkmingai“, – pasakoja globėja Violeta.

Tuo tarpu Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globėja Larisa pažymi, kad Globos centras tiek globėjui, tiek vaikui tampa tarsi saugumo garantu.

„Asmeniškai man svarbiausia Globos centrų funkcija yra palaikymas. Tiek bendraujant ir sprendžiant iškilusias problemas su centro specialistų komanda, tiek globėjų savitarpio pagalbos grupėse. Mano globojamas vaikas turi elgesio ir raidos sutrikimą, tad mums ypatingai reikalingos psichologo paslaugos, kurias gauname centro dėka. Kartu, ir aš, ir vaikas puikiai žino, kad turime visapusišką užnugarį – kad ir kas benutiktų, „Pastogės“ komanda visada suteiks tiek jam, tiek man reikiamą pagalbą“,  – sako globėja Larisa.

Globėja pasakoja, kad Globos centrai tampa užuovėja įvairias problemas spręsti turintiems globėjams. Moteris dalijasi patirtimi, kaip centro specialistai padėjo išspręsti globojamam vaikui augant kilusius nesutarimus.

„Kadangi mano vaikas turi elgesio sutrikimų, man buvo labai sunku jį suvaldyti. Jis tiesiog nesuprato jam diegiamų dalykų ir jokios mano kalbos jo neveikė. Kreipiausi pagalbos į „Pastogę“ – savo situaciją nupasakojau kuratorei. Ji pateikė man galimus problemos sprendimo variantus, kuriuos mano globojamas vaikas išgirdo ir mūsų situacija stipriai pagerėjo. Globos centras skatina pasitempti tiek globėjus, tiek pačius vaikus, o tokiu būdu pavyksta kurti darnią vaikų globos ir priežiūros sistemą“, – teigia globėja.

Daugybė vaikų vis dar laukia galimybės užaugti šeimoje

2020 m. duomenimis Lietuvoje buvo globojama beveik 7 tūkst. vaikų, iš kurių 4,6 tūkst. vaikų buvo rūpinamasi globėjų šeimose, dar 318 – šeimynose, o 198 – globos centruose, jų priežiūrą vykdant budintiems globotojams.

Tiesa, dar daugiau nei 1,6 tūkst. vaikų globa patikėta globos institucijoms. Didelis institucijose gyvenančių mažųjų skaičius iliustruoja, jog dar tikrai daug šalies vaikų gali tik pasvajoti apie galimybę užaugti šeimoje.

Daugiau informacijos apie vaikų globą bei įvaikinimą suteikti gali jūsų gyvenamojoje vietoje veikiantys Globos centro specialistai, kurių kontaktus galima rasti adresu: www.globoscentrai.lt. Taip pat globos specialistai pasiekiami susisiekus el. paštu klausk@viskasapiegloba.lt bei paskambinus į nemokamą globos ir įvaikinimo liniją tel. 8 800 00207.

 

TAIP PAT SKAITYKITE