Mollers

V. P. Andriukaitis: sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atlyginimai negali priklausyti tik nuo įstaigų vadovų valios

Per 2013 metus Lietuvos medikai  patyrė 22 fizinio smurto atvejus, smurtavo pacientai. Tokius duomenis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) Trišalės tarybos posėdyje pateikė Valstybinės darbo inspekcijos atstovai. Dažnas reiškinys sveikatos priežiūros įstaigose yra ir psichologinis smurtas. Lietuvos Higienos instituto duomenimis, prieš medikus psichologiškai smurtauja pacientai, jų artimieji ir darbdaviai. Psichologinio smurto atveju prieš gydytojus yra 2 kartus daugiau negu prieš mokytojus.

Pasak Higienos instituto Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovės dr. Birutės Pajarskienės, psichologinis smurtas darbe yra tyčinis valdžios prieš kitą asmenį ar darbuotojų grupę naudojimas, grasinimas panaudoti fizinę jėgą, veiksmai kurie gali pakenkti fizinei, protinei, dvasinei, moralinei ar socialinei gerovei. Daugiausiai  grasinimų – 69 proc. – gydytojai sulaukia  iš pacientų ir jų artimųjų. 44 proc. pacientų psichologinio smurto sudaro žeminimas. Tuo tarpu iš darbdavių pusės gydytojai dažniausiai sulaukia ujimo ir priekabiavimo.

Dr. B. Pajarskienė taip pat pateikė rekomendacijas, kaip kurti saugią, sveiką psichosocialinę darbo aplinką, laikantis teisingumo ir saugumo normų.

Trišalės tarybos narys, sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis posėdyje pasiūlė medžiagą apie psichosocialinę aplinką sveikatos priežiūros sektoriuje ir galimus sprendimo būdus pateikti Gydytojų vadovų sąjungai, Pacientų forumui, gydymo įstaigų vadovams, kad jie galėtų rekomendacijų nuostatas įtraukti į Etikos kodeksus.

Trišalės tarybos posėdyje buvo pateikta Valstybinės ligonių kasos informacija apie vidutinį sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokestį. Per pirmąjį šių metų ketvirtį vidutinis mėnesinis darbo užmokesčio fondas išaugo iki 150 mln. litų, tai keliais milijonais daugiau negu buvo 2008 m., prieš prasidedant krizei.

„Darbo užmokesčio fondas išaugo, o darbo užmokestis – ne. Kažkas ne tvarkoje mūsų karalystėje“, – pastebėjo V. P. Andriukaitis. Ministras atkreipė dėmesį į sunkią slaugytojų, kurių atlyginimai skaičiuojami pagal etatus, o ne atliekamų manipuliacijų ar procedūrų skaičių. V. P. Andriukaičio teigimu, būtina bendra sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio politika, kad darbuotojų atlyginimai nepriklausytų nuo įstaigų vadovų valios.

„Nustatant atlyginimą turi atsirasti kriterijai, turi būti kreipiamas dėmesys į stažą, kvalifikaciją, atliekamo darbo sudetingumą ir panašiai. O dabar tik etatai ir pusetačiukai“, – kalbėjo V. P. Andriukaitis.

LNSS trišalės tarybos pirmininkė Aldona Baublytė konstatavo, kad darbo užmokesčio politikos sveikatos sektoriuje nėra. Todėl, pasak pirmininkės būtina rengiamame LNSS šakiniame kolektyviniame susitarime įrašyti bent minimalias nuostatas dėl darbo užmokesčio.

Sveikatos apsaugos ministras paragino darbo grupės narius šakiniam susitarimui parengti paskubėti, kad spalio pabaigoje jau būtų dokumentas.

 

 

SAM Ryšių su visuomene skyrius

TAIP PAT SKAITYKITE