REXSAN

Traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, analizė

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Neinfekcinių ligų profilaktikos ir Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistai parengė traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, analizę.

Analizės tikslas – įvertinti 2008−2010 metais vykdytas traumatizmo prevencijos priemones nacionaliniu bei savivaldybių lygmeniu. Visuomenės sveikatos specialistai turėjo surinkti, apibendrinti ir išanalizuoti informaciją iš skirtingų sektorių atsakingų institucijų apie vykdytas traumatizmo profilaktikos priemones nacionaliniu lygmeniu 2008−2010 metais pagal atskiras sužalojimų prevencijos sritis: eismo saugos ir traumų prevencijos, saugos vandenyje ir skendimų prevencijos, kritimų prevencijos, apsinuodijimų, nudegimų, apsiplikinimų, užspringimų, uždusimų profilaktikos.
Taip pat surinkti ir išanalizuoti informaciją apie vykdytas traumatizmo prevencines priemones savivaldybių lygmeniu pagal atskiras sužalojimų prevencijos sritis: keleivių sauga, vairuotojų sauga, pėsčiųjų sauga, dviratininkų sauga, sauga vandenyje ir skendimų prevencija, kritimų prevencija, apsinuodijimų profilaktika, nudegimų, apsiplikinimų profilaktika, užspringimų ir uždusimų prevencija, kita.
Analizuojant nacionalines traumatizmo prevencijos priemones buvo taikoma teisinių dokumentų, skirtingų žinybų vykdomų nacionalinių programų kokybinė analizė, atsakingų institucijų pateiktos informacijos apie programų įgyvendinimą arba skelbiamos interneto svetainėse informacijos analizė, nagrinėjama oficialiai skelbiama susijusi statistinė informacija. Savivaldybių lygmeniu tramatizmo prevencijos priemonių analizė buvo atlikta, susisteminus, apdorojus ir apibendrinus savivaldybių ir visuomenės sveikatos biurų pateiktą informaciją apie traumatizmo prevencijos priemones, vykdomas savivaldybių lygiu 2008, 2009, 2010 metais. Traumatizmo prevencijos priemonių, vykdomų nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, analizė patalpinta Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos internetinės svetainės skiltyje „Neinfekcinių ligų profilaktika – Sužalojimų prevencija” www.smlpc.lt
Daugiau informacijos
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
Neinfekcinių ligų profilaktikos skyriau vedėja Aida Laukaitienė


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE