Nobel biocare

Tarptautinėje konferencijoje – su gimdymu susiję žmogaus teisių klausimai

Šiandien, gegužės 31 d., Hagoje (Nyderlanduose) prasideda tarptautinė konferencija „Su gimdymu susijusios žmogaus teisės“.

Vienas pagrindinių ir Lietuvai svarbių renginio tikslų – aptarti, kaip turi būti įgyvendinamas 2010 m. Europos žmogaus teisių teismo sprendimas, kuriame teigiama, jog moteris turi teisę pasirinkti gimdymo vietą ir sąlygas, t. y. valstybė turi sudaryti galimybes šeimoms rinktis ir gimdymą namuose. Dvi dienas truksiančio renginio metu medikai, teisininkai ir kitų sričių ekspertai, iš viso apie 500 dalyvių, diskutuos apie skirtingų valstybių patirtį, aptars gimdymo kontrolės ir atsakomybės problemas.

Lietuvai tarptautinėje konferencijoje Hagos taikomųjų mokslų universitete atstovaus teisininkė, Mykolo Romerio universiteto dėstytoja Elena Kosaitė-Čypienė.

Su gimdymu susiję žmogaus teisių klausimai Lietuvoje tapo ypač aktualūs po šių metų balandžio, kai nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą prašydamos reglamentuoti gimdymą ne ligoninėje, t. y. sudaryti sąlygas Lietuvoje moterims saugiai gimdyti namuose ar natūralaus gimdymo centruose.

Organizacijos taip pat pateikė išsamų argumentuojamąjį raštą, kuriame apžvelgė gimdymo ne ligoninėje teisinę bazę ir praktiką užsienio valstybėse, pristatė teisinius, medicininius, psichologinius, finansinius motyvus, kurie svarbūs suteikiant šeimoms teisę saugiai gimdyti jų pasirinktoje vietoje. Šeimų atstovai kviečia Sveikatos apsaugos ministeriją sudaryti darbo grupę šiam klausimui spręsti ir pradėti konstruktyvią diskusiją. Iniciatyvos interneto svetainė – www.gimimas.lt.

Daugelyje Europos Sąjungos šalių, JAV ir kitose valstybėse gimdymas ne stacionare laikomas įprasta praktika: akušeriai dirba natūralų gimdymą propaguojančiuose centruose, atvyksta padėti šeimoms, kai jos planuotai gimdo namuose.

Lietuvoje šiuo metu situacija dviprasmiška: teisės aktai šeimoms gimdyti namuose nedraudžia, tačiau draudžia akušeriams ir akušeriams ginekologams teikti tokiomis sąlygomis būtiną medicininę pagalbą.

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į Lietuvos akušerių ginekologų draugiją, Neonotologijos asociaciją ir Lietuvos akušerių sąjungą, prašydamos išsakyti oficialią nuomonę dėl gimdymo ne ligoninėje reglamentavimo mūsų šalyje. „Lietuvos akušerijos specialistai pakankamai kompetentingi suteikti pagalbą gimdančiai ne gydymo įstaigoje. Taigi, atsiradus norinčių akušerių privačia praktika bei Akreditavimo tarnybai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos pritarus ir teisiškai reglamentavus saugią akušerinę pagalbą namuose, ir esant užtikrintai skubiai medicininei pagalbai, moterų nusistatymas gimdyti namų aplinkoje galėtų būti patenkinamas”, – teigiama Lietuvos akušerių sąjungos atsakyme į šį klausimą viešajai įstaigai Prieraišiosios tėvystės centras, vienai iš organizacijų, kuri kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą.

Bernardinai.lt

TAIP PAT SKAITYKITE