Mollers

Sveikatos priežiūros technologijos – sveikatos sistemos pažangos variklis

Pradėjo darbą sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio įsakymu sudarytas Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas. Jo uždavinys – užtikrinti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo diegimo ir taikymo koordinavimą bei plėtrą. Komiteto pirmininkas – sveikatos apsaugos viceministras Gediminas Černiauskas.

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto darbe dalyvaujantys sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė, l. v. ministerijos kanclerio funkcijas LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos direktorius Vytautas Bakasėnas, kiti ministerijos bei jai pavaldžių institucijų pareigūnai aptarė esamą sveikatos apsaugos situaciją ir numatė bendros veiklos perspektyvas.

Pažymėta, kad vienas svarbiausių komiteto veiklos uždavinių – nuoseklus, planinis sveikatos priežiūros technologijų vertinimas, atliekamas ne tik pagal pareiškėjų prašymą, bet pagal valstybės suformuotą poreikį. Pagal LR Sveikatos sistemos įstatymo nuostatas Sveikatos apsaugos ministerija planuoja nustatyti technologijų vertinimo ir aprobavimo tvarką. Šios tvarkos parengimas tiesiogiai susijęs su technologijų vertinimo strategija ir prioritetiniais technologijų vertinimo uždaviniais.

Komitetas aptarė būsimos Technologijų vertinimo, diegimo ir taikymo strategijos rengimo klausimus. Vertinant technologijas prioritetai bus skiriami jų poveikiui sergamumui atitinkamomis ligomis ir mirtingumui, moksliniam pagrįstumui, technologijų kaštams, gydymo praktikos skirtumams tarp skirtingų paslaugų teikėjų ir kt. Tikimasi sukurti integruotą sveikatos priežiūros technologijų vertinimo modelį.

Šios pažangios naujovės – sveikatos technologijų vertinimo – rezultatai bus viešai pristatomi sveikatos sistemos atstovams, visuomenei. Galima bus ne tik susipažinti su visomis žmogaus sveikatai ir saugumui įtaką turinčiomis gydymo ar sveikatinimo aktualijomis, bet ir įvertinti atitinkamų sveikatos priežiūros technologijų trumpalaikio ar ilgalaikio taikymo klinikinių, ekonominių, socialinių, etinių ir teisinių pasekmių aspektus bei teikti siūlymus sveikatos apsaugos ministrui.

 

 

Daugiau informacijos:

SAM Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir priimtinumo stebėsenos skyrius

Tel. (8 5) 266 1442, justina.januseviciene@sam.lt, www.sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE