Mollers

Susitikime – apie nėštumo nutraukimą, esant indikacijoms

Nėštumo nutraukimas, esant indikacijoms, kai kyla grėsmė moters gyvybei ar nustatomos vaisiaus raidos ydos yra ne tik medicininė problema. Tai moralinis, socialinis, ekonominis ir žmogaus teisių klausimas, kurį sprendžiant lemiamą sprendimą priima šeima. Tik tėvai, genetikų ar kitų specialybių medikų išsamiai informuoti apie kylančias grėsmes motinai ir kūdikiui ir galimas tolesnes pasekmes, gali priimti sprendimą. Tai pabrėžta Sveikatos apsaugos ministerijoje surengtame pasitarime, kuriame aptartas Lietuvos Vyskupų konferencijos laiškas Vyriausybei.

Susitikime dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesūra – akušerijos ginekologijos specialistai, genetikai, neonatologai.

Minėtame Vyskupų konferencijos laiške reiškiami būgštavimai, neva naujai rengiamame sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekte ilginamas indikacijų dėl nėštumo nutraukimo sąrašas, ir tai bandoma lyginti su nacistinės Vokietijos vykdytos eugenikos programomis.

Sveikatos apsaugos viceministrė dr. Jadvyga Zinkevčiūtė apgailestavo, kad į pasitarimą pasikeisti nuomonėmis neatvyko Lietuvos vyskupų konferencijos ir Vyriausybės atstovai. Pasak jos, darbo grupės, rengiančios naują redakciją specialistai, neturi jokio intereso pakenkti moterims, šeimoms ir nerengia pavojingų visuomenei sąrašų.

„Kai tik bus baigtas rengti naujasis įsakymo projektas, jis kaip ir visi kiti teisės aktai bus pateiktas visuomenei svarstyti, diskutuoti, lauksim visų visuomenės atstovų nuomonių“,- sakė J. Zinkevičiūtė.

Pasitarime specialistai pabrėžė, kad indikacijų sąrašas nereiškia, kad bet kokiu atveju turi būti nutrauktas nėštumas, atkreipė dėmesį kiekvieno žmogaus teisę į reprodukcinę sveikatą. Susitikime taip pat pastebėta, kad bažnyčios pozicija svarbi daliai žmonių, kurie ir laikosi religinių nuostatų, tuo tarpu kiti visuomenės nariai turi kitokią nuomonę.

Susitikime kalbėta apie genetikų vaidmenį, sprendžiant labai jautrų nėštumo nutraukimo pagal indikacijas klausimą. Pabrėžta, kad Lietuvos genetikai laikosi nedirektyvinio konsultavimo principų. Specialistai tik pateikia informaciją, kokia vaisiaus raidos yda yra, kokios gydymo galimybės ir kas laukia. Toliau pagrindinis sprendimas priklauso šeimai. Tokia genetikų pozicija atitinka Europos Sąjungos reikalavimus.

Kaip sakė susitikime neonatologai, šiandien gali būti gydomi ne visi kūdikių raidos sutrikimai, tačiau medicina žengia į priekį. Medikų priedermė nustatyti vaisiaus raidos ydą, numatyti korekcijos galimybes, supažindinti su padėtimi šeimą ir suteikti jai pasirinkimo galimybę. Pasitarime dalyvavusių jaunųjų medikų organizacijų atstovai palaikė specialistų poziciją ir pareiškė nuomonę, kad rengiant dokumentą, reglamentuojantį nėštumo nutraukimą reikia pasikliauti profesionalais, o ne religinių bendruomenių pamąstymais.

TAIP PAT SKAITYKITE