Mollers

Studijuojantys Europoje turėtų pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele

Studijuoti į Europos Sąjungos šalių universitetus kasmet patraukia vis daugiau mūsų kraštiečių. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą mūsų šalies aukštųjų mokyklų dieninių skyrių (dabar – aukštųjų mokyklų nuolatinės studijų formos) studentai, taip pat asmenys, studijuojantieji Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) bei Šveicarijos aukštosiose mokyklose, yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Jiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų Lietuvoje mokėti nereikia, o išvykstant reikėtų pasidomėti Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo tvarka.

Europos sveikatos draudimo kortelės studentams, studijuojantiems ES, EEE valstybių ir Šveicarijos aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, nemokamai išduodamos teritorinėse ligonių kasose (TLK) arba jų padaliniuose (savivaldybėse dirba TLK atstovai) per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo. Elektroninį prašymo blanką ir reikiamą informaciją galima rasti teritorinių ligonių kasų bei Valstybinės ligonių kasos (adresas – www.vlk.lt, skyrelis „Tarptautinis bendradarbiavimas”) interneto svetainėse.

Prašymą galima pateikti pačiam ar per įgaliotąjį asmenį: paštu, faksu, elektroniniu paštu arba užpildyti užsakymo formą tinklalapyje. Prašyme būtina nurodyti miestą, kuriame norite atsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę, bei asmens, kuris įgaliojamas jį atsiimti, duomenis. Nenurodžius prašyme įgaliotojo asmens, kortelė kitam asmeniui į rankas atiduodama tik šiam pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą.

Europos sveikatos draudimo kortelę gavę studentai gali būti garantuoti, kad gaus pagal tos šalies, kurioje studijuoja, įstatymus nustatytą būtinąją medicinos pagalbą. Išvykusieji studijuoti ne į ES, EEE šalis ar Šveicariją tokios galimybės neturi.

Abiturientų, gavusių kvietimus studijuoti pirmiau įvardytų Europos šalių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, sveikatos draudimas Lietuvoje pratęsiamas tik tuomet, kai teritorinei ligonių kasai pateikiama mokymo įstaigos pažyma (originalas). Šioje pažymoje turi būti nurodyti studento asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), aukštosios mokyklos pavadinimas ir mokslo metų pradžios data (ar studijų laikotarpis) bei studijų forma. Studentai privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami vieneriems mokslo metams, todėl pažymą iš aukštosios mokyklos ligonių kasai reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais.

Atkreipiame dėmesį, kad vietoj minėtos pažymos negali būti pateikiamas aukštųjų mokyklų atsiųstas kvietimas mokytis, nes kvietimas nepatvirtina, jog asmuo tikrai yra tos aukštosios mokyklos studentas. Būna, kad kvietimus atsiunčia ne viena užsienio aukštoji mokykla, o studentas pasirenka, kur studijuoti, arba iš viso nepriima kvietimo.

Jei mokslo metai prasideda vėliau nei rugsėjį, reikėtų apsidrausti savarankiškai, nes kitaip nutrūks asmens privalomasis sveikatos draudimas.

Jei minėtose ES šalyse studentui prireiktų medicinos pagalbos, jis turėtų kreiptis į valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančią gydymo įstaigą ir pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Valstybinė ligonių kasa

TAIP PAT SKAITYKITE