REXSAN

Stiprinamas pavojingų koronaviruso mutacijų plitimo valdymas

Nuo šiol įtarus pavojingos koronaviruso mutacijos plitimą tam tikroje teritorijoje, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) kartu su savivaldybės administracija gali organizuoti gyventojų ištyrimą tik PGR metodu, t. y. kurį laiką čia nebus vykdomas testavimas greitaisiais antigeno testais, nes būtent PGR ir po jo sekantys sekoskaitos tyrimai leidžia aptikti koronaviruso mutacijas. Jei bus nustatytos koronaviruso mutacijos, atlikus mėginių sekoskaitą bus galima išsiaiškinti mutacijų paplitimą teritorijoje ir organizuoti kitus atsako veiksmus.

Minėtose teritorijose NVSC išplės ir sąlytį turėjusių asmenų nustatymo apimtis – kaip rizikingą sąlytį su koronaviruso mutacijų atvejais turėję asmenys bus vertinami tie, kurie bendravo 96 val. laikotarpiu (iki šiol sąlytį turėjusių asmenų nustatymo laikotarpis buvo 72 val.).

Primename, kad Lietuvoje nuolat vykdomi atsitiktinės imties sekoskaitos tyrimai, kovo mėnesį buvo numatytos atvejų valdymo priemonės, o nuo dabar, atsižvelgiant į praktinę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) patirtį valdant mutacijų atvejus bei kitose šalyse taikomas priemones, jos nuo šiol buvo papildytos pirmiau minėtaisiais žingsniais.

Nuo pavasario atliekami sekoskaitos tyrimai padėdavo identifikuoti naujas pavojingas atmainas, tačiau dėl tyrimo specifikos šių rezultatų tekdavo laukti iki dviejų savaičių. Vasario mėn. nuspręsta papildomai įvesti tam tikrų pavojingų viruso mutacijų tyrimus, leidžiančius gauti atsakymą per 24 val. ir tokiu būdu įgalinančius atsakingas institucijas kuo skubiau imtis atitinkamų veiksmų.

Dar kovo mėn. numatytos ir pagrindinės koronaviruso mutacijų atvejų valdymo priemonės: NVSC operatyviai organizuoja kiekvieno atvejo, kai nustatoma pavojingoms koronaviruso mutacijoms būdingą viruso linija, retrospektyvią sąlytį turėjusių asmenų paiešką infekcijos šaltiniui aptikti. Tiriami ne tik didelės, bet ir mažos rizikos sąlytį turėję žmonės bei turėjusieji sąlytį su kontaktiniais asmenimis. Prireikus NVSC kartu su savivaldybių administracijomis organizuoja masinį testavimą darbovietėse, ugdymo institucijose, namų ūkiuose, masiniuose renginiuose ar platesne apimtimi – geografinio regiono mastu. Policijos departamentas griežčiau vykdo kasdienį tikrinimą dėl izoliacijos reikalavimų laikymosi asmenims, turėjusiems didelės rizikos kontaktą su žmonėmis, kuriems buvo nustatyta pavojingoms koronaviruso mutacijoms būdinga viruso linija.

Detalesnę informaciją apie nustatytas pavojingas COVID-19 viruso atmainas periodiškai skelbia Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), organizuojanti ir koordinuojanti koronaviruso genomo sekoskaitos tyrimų procesą Lietuvoje. Epidemiologiškai reikšmingą informaciją teikia NVSC.

 

TAIP PAT SKAITYKITE