Gudručio vaistinė

Socialiniai ir ekonominiai skirtumai įtakoja gyventojų sveikatą visoje Europoje

Europos Bendrijos sveikatos rodiklių stebėsenos (ECHIM – European Community Health Indicators Monitoring) projekte, kuriame dalyvauja ir Higienos institutas, analizuojami pirmieji sveikatos stebėsenos rezultatai.

Didžiausias dėmesys skiriamas sergamumo ir gyvensenos rodikliams. Jie dar kartą patvirtina, kad tokie socialiniai ir ekonominiai skirtumai, kaip išsilavinimas, darbas ir pajamos, įtakoja gyventojų sveikatą visose Europos šalyse. Kuo mažesnis socio-ekonominis lygis, tuo didesnis gyventojų grupės sergamumas. Pavyzdžiui, nutukimas, diabetas ir depresija yra labiau paplitęs tarp žemos kvalifikacijos asmenų nei tarp labai išsilavinusių asmenų Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Austrijoje.

„Matome, kad socio-ekonominiai skirtumai įtakoją sveikatą. Ir vienas iš pirmųjų veiksnių gerinant sveikatą, būtų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas. Europoje švietimas, kaip socialinis veiksnys, yra svarbesnis nustatant gyvenimo trukmės metų skaičių, nei pilietybė arba šalis, kurioje mes gyvename”, – kalbėjo Suomijos Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto profesorius, ECHIM projekto vadovas Arpo Aromaa.

2005 m. Lietuvos statistikos departamento atlikto Lietuvos gyventojų sveikatos tyrimo rezultatai patvirtina, kad socio-ekonominiai skirtumai įtakoja žmonių sveikatos skirtumus. Pavyzdžiui, lėtinis nerimas ar depresija beveik 2 kartus dažniau buvo diagnozuota nebaigtą pradinį ir pradinį išsilavinimą turintiems asmenims negu turintiems vidurinį išsilavinimą.

2014 m. visoje Europos sąjungoje planuojamo atlikti gyventojų sveikatos tyrimo metu bus surinkta išsami informacija ir apie Lietuvos gyventojų sveikatos vertinimą, ją lemiančius veiksnius, naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis, ir gautus duomenis bus galima lyginti su kitomis Europos šalimis.

Europos Bendrijos sveikatos rodiklių stebėsenos (ECHIM) projekto metu sudarytas 88 pagrindinių sveikatos rodiklių, pagal kuriuos bus lyginami gyventojų sveikatos duomenys tarp Europos šalių, sąrašas. Parengti rodiklių aprašymai bei rekomenduojamos jų surinkimo metodikos leis užtikrinti duomenų palyginamumą, įvertinti ir palyginti atskirų ES šalių gyventojų sveikatos būklę, ją įtakojančius veiksnius ir teikiamas sveikatos paslaugas.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras yra vienas iš penkių pagrindinių ECHIM projekto partnerių bei priklauso pagrindinei specialistų grupei kartu su Suomija, Airija, Švedija, Didžiąja Britanija, Čekija, Estija, Graikija, Italija, Slovėnija, Ispanija, Belgija, Vokietija ir Nyderlandais.


Veidas.lt

TAIP PAT SKAITYKITE