Biorythm

Siūloma bausti vaistines už nesąžiningą kainodarą

Siūloma, kad vaistų platinimo didmenininkams ir vaistinėms už nesąžiningą kainodarą būtų skiriamos baudos.

Tokia sankcija numatyta Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtose Farmacijos įstatymos pataisose, kurios pateiktos derinti institucijoms.

Šiuo metu didmeninio platinimo licencijos turėtojams ir vaistinėms, pažeidžiantiems teisės aktuose nustatytus kainodaros reikalavimus, gali būti sustabdomas licencijos galiojimas.

Tačiau ministerija teigia, kad ši ši priemonė ne visada proporcinga nurodytam pažeidimui, be to, sustabdžius licenciją gali nukentėti gyventojai.

„Šios sankcijos daromas neigiamas poveikis pažeidėjo turtinei padėčiai yra mažareikšmis palyginus su pinigine nauda, gaunama dėl padaryto pažeidimo. Be to, sustabdžius licenciją ir neleidžiant tam tikrą laiką teisės pažeidėjui verstis farmacine veikla daromas neigiamas poveikis kitų asmenų interesams, pvz. gyventojų interesai gali labai nukentėti, jei būtų sustabdyta vaistinės, kuri vienintelė toje vietovėje vykdo gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais, veiklos licencija arba didmeninio platinimo licencija, kurios turėtojas vienintelis tiekia Lietuvos Respublikos rinkai tam tikrus vaistinius preparatus”, – sakoma pataisas aiškinančiame rašte.

Baudos dydis būtų apskaičiuojamas taikant tam tikrą procentinį dydį nuo pažeidėjo metinių pajamų iš veiklos, susijusiosios su vaistinių preparatų platinimu ar pardavimu. Konkretus baudos dydis būtų nustatomas įvertinant pažeidimo padarymo aplinkybes – pažeidimo pobūdį, trukmę, pažeidimu kitiems asmenims padarytos žalos dydį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, pažeidėjui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį.

Projekte siūlomas maksimalus baudos dydis – 3 proc. metinių pajamų.

Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad tais atvejais, kai veiklos, susijusios su vaistinių preparatų platinimu ar pardavimu, mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, už nurodytus pažeidimus didmeninio platinimo licencijos turėtojui gali būti skiriama iki 550 tūkst. litų, o vaistinėms iki 170 tūkst. litų bauda (šie dydžiai siekia 3 proc. nuo vidutinių 2009 metų didmeninio platinimo licencijos turėtojų ir vaistinių pajamų).

Pataisomis, be kita, siūloma numatyti, kad viešai būtų skelbiami asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, dalyvavę užsienyje vykstančiuose profesiniuose (moksliniuose) renginiuose, kai specialistų kelionę ir dalyvavimą juose finansuoja rinkodaros teisės turėtojai ar jų atstovai.

Tuo tikimasi pasiekti, kad „asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai pagrįstai dalyvautų minėtuose renginiuose ir kad dalyvavimas tokiuose renginiuose nedarytų įtakos specialistų priimamiems sprendimams skiriant gydymą vaistiniais preparatais ar parduodant (išduodant) vaistinius preparatus”.


Bernardinai

TAIP PAT SKAITYKITE