REXSAN

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos narių suvažiavimas

Alytaus rajone vyko Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos narių visuotinis suvažiavimas. Asociacija įsteigta 2009 metais, šiuo metu ji vienija 29 visuomenės sveikatos biurus.

Suvažiavimo metu asociacijos pirmininkė, Kėdainių rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė, pristatė 2013 metų veiklos ataskaitą. Pirmininkė prisipažino, kad nuosekliai peržvelgusi praėjusius metus pati maloniai nustebo, kiek daug nuveikta. Tam pritarė ir visi susirinkusieji. 2013-ieji buvo nelengvas periodas visuomenės sveikatos biurams ir jų interesus ginančiai asociacijai. Aktyviai dalyvauta daugybėje pasitarimų, posėdžių ir diskusijų dėl deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų savivaldybėse įgyvendinimo, sveikatos priežiūros ikimokyklinėse įstaigose teisinio reglamentavimo pakeitimo, visuomenės sveikatos studijų programų turinio pokyčių ir kitų aktualių visuomenės sveikatos priežiūros problemų. Pateikti svarbūs pasiūlymai siekiant kuo kokybiškesnių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, pvz. pasiekta, kad nesumažėtų mokyklose teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų apimtys. Dažnai teko atstovauti įvairiuose respublikiniuose renginiuose ir parodose pristatant stendinius pranešimus. Konferencijose ir kituose renginiuose skaityti pranešimai įvairiomis temomis, susijusiomis su visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimu savivaldybėse. Asociacijos nariai 2013 metais buvo įtraukti ir aktyviai dalyvavo įvairių institucijų, tarp jų Seimo sveikatos reikalų komiteto ir Nacionalinės sveikatos tarybos, veikloje. Ataskaitos pristatymo metu pateikta informacija liudijo apie asociacijos aktyvų bendradarbiavimą su įvairiomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis: universitetais, Nacionaline tabako alkoholio kontrolės koalicija, ULAC, SMLPC, VPSC, Lietuvos sveikuolių sąjunga ir kt.). Asociacijoje dirba patvirtintos nuolatinės darbo grupės, atsakingos už tam tikras veiklos kryptis (visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėsenos ir kt.). Informacija viešinama asociacijos internetiniame puslapyje www.svsba.lt.

Andrius Busila, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos revizijos komisijos pirmininkas pristatė Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos revizijos komisijos 2013 m. ataskaitą.

Asociacijos pirmininkės teigimu, labai svarbu apžvelgti ir įvertinti nuveiktus darbus, tačiau šiandiena yra svarbiausia tuo, kad ja kuriame ateitį, todėl ir pagrindinis suvažiavimo tikslas buvo gerinti tarpžinybinį bendradarbiavimą bei pasidalinti gerąja patirtimi.

Suvažiavime dalyvavo svečiai iš Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jos atstovas, Sveikatos skyriaus vedėjas, Arvydas Ramelis skaitė pranešimą „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“. Pranešėjas taip pat pasidžiaugė 2013 metais prasidėjusiu prasmingu bendradarbiavimu visuomenės sveikatos biurams, vykdant fizinio aktyvumo priemones vidaus reikalų sistemos darbuotojams, išskirtinai padėkojo Kėdainių rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių visuomenės sveikatos biurų direktorėms. Pranešėjas pristatė statutinių valstybės tarnautojų sveikatos būklės rodiklius, atkreipė dėmesį į didžiausias problemas bei įvardijo galimybes jas spręsti bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos biurais. A. Ramelis akcentavo, kad šie tarnautojai yra tie patys Lietuvos piliečiai, tie patys savivaldybių gyventojai todėl svarbu tęsti pradėtas ir pradėti naujas sveikatinimo veiklas.

Suvažiavimo metu pranešimą „Įrodymais pagrįsta visuomenės sveikatos priežiūra“ skaitė LSMU lektorius Marius Strička. Jis akcentavo, kaip svarbu įgyvendinant visuomenės sveikatos priežiūrą vadovautis moksliškai pagrįstomis tiesomis, nurodė pagrindinius tokios informacijos internetinius šaltinius anglų kalba. Visuomenės sveikatos stiprinimo sudedamąsias: informavimą, konsultavimą, mokymus ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą ragino vykdyti tik moksliškai pagrįstomis priemonėmis. Kaip pavyzdį pristatė alkoholio vartojimo mažinimo efektyvias priemones, kurios yra daugiau ribojančios ekonominės nei švietimo.

Gerąja patirtimi su susirinkusiais pasidalino Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro atstovė pristatydama Klaipėdos mieste vykdytą „Sveikiausios įmonės“ konkursą. Pagal iš anksto nustatytus vertinimo kriterijus buvo vertinamos konkurse panorusios dalyvauti įmonės. Tarp vertinimo kriterijų buvo subjektyvūs sveikatos vertinimo rodikliai ir objektyvūs darbuotojų sveikatos rodikliai, taip pat darbdavių požiūris ir iniciatyvos užtikrinant sveiką darbo aplinką.

Atsižvelgiant į tai, kad viena iš svarbiausių šių dienų sveikatos sutrikimų priežasčių yra stresas, suvažiavimo metu pranešimą „Stresas ir jo įveika“ skaityti buvo pakviestas psichologas, psichoterapeutas Zenonas Streikus. Suvažiavimo dalyviai ir svečiai su didžiausiu atidumu klausė lektoriaus įžvalgų ir patarimų. Z. Streikus akcentavo pozityvaus požiūrio, vidinės ramybės, ėjimo į priekį ir tiesioginio bendravimo svarbą.

Suvažiavimo metu aptartos ir šių metų Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos ir jos narių veiklos perspektyvos.

 

Lina Laukaitienė

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė,

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos tarybos narė

TAIP PAT SKAITYKITE