Mollers

Saugokime gamtą ir sveikatą – atsakingai tvarkydami pavojingas atliekas

Pavojingos atliekos susidaro ne tik chemijos ar kitoje pramonėje, tačiau ir kiekvieno iš mūsų kasdienybėje. Nepaisant to, dažnai pavojingas atliekas net nesusimąstydami išmetame į mišrių atliekų konteinerius arba, keldami dar didesnį pavojų gyvajai gamtai, paliekame pamiškėse ar šalikelėse.

Pavojingos atliekos – tai medžiagos, kurios gali daryti žalą žmogaus ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai bei pasižymi bent viena iš šių savybių:

  • labai degios;
  • dirginančios;
  • kenksmingos;
  • toksiškos;
  • kancerogeninės;
  • ėdžios;
  • infekcinės;
  • sprogstamosios.

Didžiausia dalis pavojingų atliekų yra vartojimo atliekos – naudoti tepalai, alyvos, naftos produktais užterštos pašluostės, naudoti šarminiai ar rūgštiniai švino akumuliatoriai, lempos, naudotų automobilių ir elektrinės įrangos pavojingos dalys bei kt.

Nemažiau pavojinga atlieka yra eksploatuoti netinkama transporto priemonė (ENTP). Tačiau dažnai iškyla dvejonių dėl ENTP tvarkymo ir neretai kyla klausimas kaip elgtis su „pavargusiu” automobiliu. Ar paliktas be priežiūros jis kelia grėsmę aplinkiniams, ar teršia aplinką?

Senus bei eksploatuoti netinkamus automobilius surinkti ir apdoroti gali tik tokios veiklos leidimus
turinčios įmonės (sąrašas pateikiamas Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje adresu: http://www.am.lt/VI/index.php#a/3618). Pridavus eksploatuoti netinkamus automobilius demontavimo įmonėms, pasirūpinama, kad senas automobilis būtų saugiai sutvarkomas. Demontuojant eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, pašalinamos ir pagal reikalavimus saugomos pavojingos atliekos. Tuo tarpu pakartotiniam panaudojimui tinkančios dalys atrenkamos ir naudojamos dar kartą, o antrinės žaliavos (metalas, naudotos padangos, plastikas, stiklas) rūšiuojamos ir vėliau perdirbamos.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimo ir demontavimo veikloje susidaro viena dažniausiai pasitaikančių pavojingų atliekų – automobiliniai akumuliatoriai, kurie turi būti tinkamai surinkti, laikomi nustatytomis sąlygomis ir perdirbami.

Nepaisant pavojingų atliekų kenksmingumo, nemaži automobilinių atliekų kiekiai vis dar tvarkomi netinkamai. Su šiomis atliekomis į aplinką patekusios pavojingos medžiagos gali garuoti, užteršti gruntinius vandenis, užsidegusios išskirti toksiškas medžiagas. Aplinkoje pasklidusios pavojingos medžiagos patenka į žmogaus organizmą su maistu, per orą, vandenį ir gali sukelti sveikatos sutrikimų.

Moksliniais tyrimais įrodyta, jog kenksmingos medžiagos turi tiesioginės įtakos įvairių ligų, ypač vėžinių, paūmėjimui. Dėl to visame pasaulyje skiriamas išskirtinai didelis dėmesys atliekų, o ypač pavojingų, tvarkymui. Siekiant išsaugoti švarią aplinką bei žmonių sveikatą, susidarančias pavojingas atliekas svarbu išskirti iš bendro atliekų srauto.

Skatiname visus būti sąmoningais ir atsakingais piliečiais bei pasirūpinti, kad akumuliatoriai, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bei atitarnavusi elektroninė įranga patektų į tokias atliekas surenkančias ir tvarkančias įmones.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo bei apdorojimo tinklas pateikiamas Demontuotojų asociacijos svetainėje adresu: www.autorecycling.lt. Čia nurodytais demontavimo įmonių adresais galima priduoti senus, eksploatuoti netinkamus automobilius, kur jie bus saugiai demontuoti.

Baterijų ir akumuliatorių atliekos surenkamos atskirai, tam skirtuose specialiuose konteineriuose ar kitokiose talpyklose. Baterijų konteinerius galima rasti lankomiausiuose parduotuvių tinkluose. Tuo tarpu automobilių akumuliatorius reikia priduoti į pavojingas atliekas tvarkančias įmones.

Ekonaujienos.lt

TAIP PAT SKAITYKITE