Rawpowders

SAM primena apie neformalaus ugdymo veiklų keliamą riziką

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad visoje šalyje nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. galioja neformalaus švietimo veiklų ribojimai. Dienos ar ilgesnio laikotarpio stovyklos, mokinių ekskursijos ir kitos edukacines programos turi būti vykdomos nuotoliniu būdu, atšauktos arba nukeltos vėlesniam laikui.

Epidemiologai atkreipia dėmesį, kad neformalaus ugdymo užsiėmimuose susitinka skirtingų amžiaus grupių, klasių arba ugdymo įstaigų vaikai. Neužtikrinant srautų atskyrimo susidaro palankesnės sąlygos koronaviruso (COVID-19) infekcijai plisti tiek tarp pačių vaikų, tiek tolesniam plitimui šeimose.

Neformalaus ugdymo veiklų metu gali susitikti vaikai tiek iš teritorijų, kuriose paskelbtas karantinas, tiek iš teritorijų, kuriose epidemiologinė situacija yra geresnė, kas taip pat didina infekcijos plitimo riziką.

Primename, kad remiantis spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms neformaliojo švietimo teikėjai, kurie vykdo vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, turi tai daryti nuotoliniu būdu, o jei to daryti neįmanoma dėl veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, tai neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma.

Saugant visų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą. Tad visas neformalaus švietimo veiklas, tarp jų – dienos ar ilgesnio laikotarpio stovyklas, mokinių ekskursijas ir edukacines programas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu būdu.

Vykdant treniruotes, taip pat varžybas aukšto meistriškumo sportininkams (vaikams ir suaugusiesiems), veiklą (išskyrus neformalųjį švietimą) organizuoti leidžiama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Šios sąlygos galios ir po lapkričio 8 d. organizuojant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą.

SAM Spaudos tarnyba

 

TAIP PAT SKAITYKITE