Mollers

SAM ir EFPIA sutartis: vardan visuomenės sveikatos bei inovacijų prieinamumo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija bei Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA), kurios nare Lietuvoje yra  Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA), pasirašė Susitarimą dėl bendro darbo. Šis dokumentas prisidės prie Lietuvos sveikatos sektoriaus plėtros ir augimo, padės užtikrinti geresnę Lietuvos žmonių sveikatą.

Susitarimas lietuvių ir anglų kalbomis (81.5 kb)

 

Pasirašyta sutartis yra konkretus žingsnis siekiant įgyvendinti sveikatos ir tvaraus augimo viziją, numatytą Vilniaus deklaracijoje, kuri buvo pasirašyta praėjusiais metais Lietuvai pirmininkaujant ES. Sutartyje išdėstytos priemonės, kurios užtikrintų inovacijų prieinamumą sveikatos sektoriuje, t.y. augant  bendrajam vidaus produktui bei didėjant sveikatos apsaugos biudžetui proporcingai turėtų didėti ir lėšos, skirtos vaistų kompensavimui.

„Mes kuriame tvarią sveikatos apsaugos sistemą: atsparią demografiniams ir ekonominiams iššūkiams, operatyviai reaguojančią į pavojus sveikatai ir koja kojon einančią su mokslo naujovėmis. Sveikatos apsaugos ministerijos bendras darbas su EFPIA pacientui reiškia naujas gydymo galimybes, o sveikatos apsaugos sistemai – daugiau skaidrumo, glaudesnį bendradarbiavimą su inovatyviu verslu,“ – sakė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis.

 

Kartu kurdamos gyvybės mokslų strategiją, EFPIA ir Sveikatos apsaugos ministerija ketina paversti Lietuvą patrauklesne vieta gyvybės mokslų investicijoms ir gerinti visuomenės sveikatą kuriant efektyvias, tvarias sveikatos apsaugos sistemas.

 

„Mūsų industrija yra pasirašiusi daug sutarčių su Europos šalių vyriausybėmis, tačiau šia sutartimi su Lietuva buvo pasiektas naujas, pažangus bendradarbiavimo standartas tikintis geresnių sveikatos rodiklių. Ši sutartis žymi naują mūsų industrijos partnerysčių etapą, kadangi siūlo daug platesnį sprendimą, tenkinantį piliečių sveikatos bei ekonominius poreikius. Raginu kitas valstybes mokytis iš Lietuvos požiūrio,“ – teigė EFPIA generalinis direktorius Richard Bergström.

 

Sutartis kilo iš akivaizdžiai įvardinto poreikio užtikrinti visuomenės sveikatą ir medicinos pažangą Lietuvoje.

 

Bendradarbiavimo sutartyje  numatytas veiksmų planas, skirtas:

  • skirti daugiau dėmesio visuomenės sveikatai ir ligų prevencijai;
  • užtikrinti visuotinį aukštos kokybės sveikatos paslaugų prieinamumą; ir žmogus turi būti šių paslaugų dėmesio centre;
  • užtikrinti, kad sveikatos sistemos reformos – taip pat ir darbo jėgos planavimas – būtų pagrįstos įrodymais; kad įgyvendinant jas daugiausia dėmesio būtų skiriama rentabilumui, tvarumui bei geram valdymui;
  • nustatyti trejų metų ciklą lėšoms, skiriamoms vaistų kompensavimui (Kompensavimo biudžetui), valdyti. Kompensavimo  biudžetas turi augti proporcingai augant BVP ir didėjant visuomenės sveikatos priežiūros išlaidoms.

 

Toks bendradarbiavimas yra dalis EFPIA inicijuotos strategijos „Sveikata ir augimas: bendras darbas dėl sveikesnės Europos“ („Health and Growth: Working together for a healthy Europe“), kurioje pasisakoma už integruotą Europos Sąjungos gyvybės mokslų sektorių. Tarpsektorinis  požiūris į sveikatos politiką bus labai svarbus realizuojant šią viziją ir EFPIA tikisi, kad susitarimas, pasirašytas su Sveikatos apsaugos ministerija, taps teigiamu pavyzdžiu diskusijoje apie tai, kaip galima užtikrinti Europos sveikatos priežiūros sistemų efektyvumą, teisingumą ir tvarumą.

 

„Lietuvoje tai pirmoji tokia sutartis, pasirašyta tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir farmacijos industrijos. Jos tikslas – užtikrinti pacientams efektyvų gydymą naujais vaistais, sudaryti geresnes sąlygas inovatyvių gydymo technologijų prieinamumui. Kitas svarbus aspektas – prisidėti skatinant mūsų šalyje  gyvybės mokslų plėtrą, nes tai labai svarbu ne tik sveikatos sektoriui, bet ir visai šalies ekonomikai. Ir trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti – tai pastangos užtikrinti etišką ir atsakingą verslo praktiką, skaidrias vaistų kompensavimo ir kainų nustatymo procedūras,“ – komentavo pasirašytos sutarties reikšmę IFPA valdybos pirmininkė Jūra Smilgaitė.

Apie EFPIA

EFPIA (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) atstovauja Europoje veikiančiai farmacijos pramonei.  Ji vienija 33 nacionalines asociacijas ir 40 pirmaujančių farmacijos kompanijų. EFPIA suteikia tribūną 1900 kompanijų, įsipareigojusių vykdyti mokslinius tyrimus, kurti ir tiekti naujus vaistus, siekiant pagerinti sveikatą ir gyvenimo kokybę visame pasaulyje. Farmacijos pramonė Europoje investuoja į mokslinius tyrimus 30 mlrd. EUR per metus ir tiesiogiai įdarbina 700 tūkst. žmonių.

EFPIA nariai yra įsipareigoję tiekti efektyvius vaistus siekiant patenkinti esamus pacientų poreikius ir sumažinti lėtinių ligų naštą senėjančiai Europos visuomenei. EFPIA tiki, kad yra įmanomas glaudus bendradarbiavimas su visomis suinteresuotosiomis šalimis, siekiant padėti kurti tvarias sveikatos apsaugos sistemas ir išmokti greitai reaguoti į Europoje kylančias grėsmes sveikatai.

Plačiau: http://efpia.eu/

Nuo 2004 m. EFPIA Lietuvoje atstovauja Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA).

 

Apie IFPA

Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA) savo veiklą pradėjo 1997 m., šiuo metu vienija 17 narių – inovatyvių farmacijos kompanijų bei jų atstovybių, registruotų Lietuvoje. Tai bendrovės, kuriančios naujus, patentinius vaistus bei propaguojančios etinius veiklos principus. Asociacijos vienijamos kompanijos pripažįsta ir savo kasdieninėje veikloje vadovaujasi Vaistų rinkodaros etikos kodeksu.

Plačiau: www.ifpa.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai

EFPIA komunikacija

+32 (0) 2 626.25.55

communications@efpia.eu

 

Vaida Samuolytė

IFPA komunikacijos vadovė

+370 698 14684

vaida.samuolyte@ifpa.lt

TAIP PAT SKAITYKITE