Biorythm

SALUS projekto tikslas – sveikesni maisto produktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja apie pradedamą vykdyti Europos Komisijos finansuojamą projektą SALUS, kurio pagrindiniai tikslas – sukurti sveikesnį maisto produktą (anglų kalba – reformulation).

Projektas vykdomas nuo 2011 m. liepos mėn. ir tęsis iki 2014 m. pabaigos. Šiame projekte be Tarnybos dalyvauja Europos Sąjungos mokslo ir valstybinės institucijos bei asociacijos iš Austrijos, Bulgarijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Vengrijos, Latvijos, Rumunijos, Slovėnijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės.

Remiantis požiūriu, kad kiekvienas žmogus yra pats atsakingas už savo ir savo vaikų gyvenimo būdą bei įpročius, o taip pat tuo, kad protingas pasirinkimas priklauso nuo informuotumo lygio, SALUS projektas bus vykdomas dviem kryptimis:

– keičiamos maisto produktų receptūros (maisto sudėtis ir sveiko maisto pasirinkimas, porcijų dydis ir pan.);
– organizuojamas vartotojų informavimas bei švietimas.

Kuriant sveikesnį maisto produktą, jame bus mažinamas druskos, cukraus, sočiųjų riebiųjų rūgščių kiekis ir didinama daržovių, vaisių bei skaidulinių medžiagų lyginamoji dalis. SALUS projekto vykdytojai stebės, kaip laikomasi technologijų gaminant sveikesnius maisto produktus, patars ir skatins gamintojus juos gaminti. Be to, vykdant SALUS projektą, bus renkami duomenys ir informacija apie maisto produktų receptūras, kultūrines maisto vertybes bei taisykles, bus lyginama projekte dalyvaujančių šalių patirtis gaminant sveikesnius maisto produktus, teikiama informacija vartotojams apie sveikesnės sudėties maisto produktų pranašumą ir naudą. Bus siekiama įkurti Europos maisto gamybos ir vartotojų informavimo, duomenų kaupimo ir analizės centrą maisto produktų sudėties ir ženklinimo klausimais, kuris kauptų atitinkamą informaciją ir stiprintų bendradarbiavimą tarp šalių narių.

SALUS projektas padės Europos Komisijai ir valstybėms narėms sustiprinti visuomenės informavimo priemones bei kurti naujas visuomenės sveikatos apsaugos strategijas. Be to, projekto metu sukauptą gerą praktiką bus siekiama perduoti universitetams, tyrimo centrams, maisto kontrolės ir visuomenės sveikatos specialistams, gamintojų ir visuomeninio maitinimo asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms.


Maisto ir vet. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE