REXSAN

Rizikos vertinimas Europos Komisijoje

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Rizikos vertinimo skyriaus D5 vadovas Willemas Penningas klausiia: ,,Plaukų dažai, žaislai, kremai nuo saulės su nanomedžiagomis… Fluoridas geriamajame vandenyje, gyvsidabris taupiosiose lemputėse, švinas juvelyriniuose dirbiniuose… Dirbtinis apšvietimas, biocidai, mobilieji telefonai… Ar kada nors pagalvojote, kad tai gali kelti pavojų sveiktatai?” Daugiau informacijos:
,,Sveikata – ES” Informacinis biuletenis
Įvertinti, ar toks baiminimasis dėl sveikatos pagrįstas, yra trijų Europos Komisijos mokslinių komitetų užduotis. Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato vadovaujami moksliniai komitetai suteikia Komisijai mokslinių žinių ir argumentų, kurių jai reikia tvirtais faktais pagrįstai politikai formuoti. Nuo 1978 m. moksliniai komitetai paskelbė apie tūkstantį mokslinių nuomonių. Dauguma iš jų buvo pagrindas taisyklėms, kuriomis užtikrinama aukšto lygio visų ES piliečių sveikatos ir aplinkos apsauga. Vartotojų saugos mokslinis komitetas (SCCS), Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHER) ir Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR) tiria atitinkamai vartotojų produktus, pavojų aplinkai ir naujus pavojus. Svarbiausi komitetų veiklos principai: specialistų kompetencija ir mokslinis pagrindimas faktais, mokslinio vertinimo proceso skaidrumas ir jų narių nepriklausomumas. Kad galėtų padaryti išvadas ir įvertinti galimą riziką, moksliniai komitetai peržiūri ir vertina turimus aktualius duomenis. Dažnai dėl preliminarių išvadų jie tariasi su visuomene. Dabartinė visų trijų mokslinių komitetų narių kadencija baigiasi 2012 m. vasarį, todėl Komisija paskelbė kvietimą pareikšti susidomėjimą ir ragina žymius mokslininkus siųsti paraiškas. Jei susidomėjote mokslinių komitetų veikla, apsilankykite jiems skirtoje interneto svetainėje.TAIP PAT SKAITYKITE