Mollers

Reglamentuota kokios paslaugos gydymo įstaigose gali būti mokamos, o už kokias negali būti imama jokių papildomų mokėjimų

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis patvirtino Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimus. Iki šiol galiojusi tvarka susilaukė daug kritikos, be to, sudarė sąlygas neskaidriam mokamų paslaugų panaudojimui. Atnaujinta tvarka reglamentuoja kokios paslaugos gali būti mokamos pacientams, o už kokias negali būti imama jokių papildomų mokėjimų.

Tvarkoje numatyta, kad Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) priklausančiose pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) prie jų prisirašiusiems gyventojams paslaugos teikiamos nemokamai, už juos iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų mokėjimų.

Mokamoms paslaugoms, teikiamoms LNSS įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų, valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti. Už jas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, LNSS įstaigose suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.
Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras LNSS įstaigos gali teikti tik užtikrinusios, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi  jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.
Šioje tvarkoje taip pat griežtai reglamentuota kokias atvejais apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka už LNSS įstaigų teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.
Išsamiai susipažinti su Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka galima Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje: /go.php/Valstybes-lesomis-apmokamu-ASP-paslaugu-sarasas-ir-ju-bazines-kainos64917563

SAM Ryšių su visuomene skyrius
samrsv@sam.lt, www.sam.lt
Sveikatos apsaugos aktualijos – ir Facebook paskyroje https://www.facebook.com/sam.lt!

TAIP PAT SKAITYKITE