Gudručio vaistinė

Prezidentas: kiekvienas vaikas su negalia turi teisę mokytis kartu su visais

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį lankėsi Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinėje mokykloje. Ši ugdymo įstaiga yra sukaupusi ilgametę patirtį taikydama įtraukiojo ugdymo principus intelektinę negalią ir autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams.

Prezidento teigimu, Dovilų pagrindinė mokykla, vadovaujama direktoriaus Arūno Grimalio, yra gerasis įtraukiojo švietimo pavyzdys, galintis pasitarnauti Vyriausybei rengiant įtraukiojo švietimo reformos planą. Švietimo įstatymo pakeitimai, panaikinantys diskriminacines nuostatas negalią turinčių vaikų atžvilgiu, įteisinantys visų Lietuvos vaikų ir jų tėvų teisę rinktis mokyklą, įsigalios 2024 metais. 2020 m. Dovilų pagrindinė mokykla Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose buvo įvertinta „Įveiktos kliūties“ apdovanojimu už nuolatinių iššūkių įveikimą įtraukiant vaikus su negalia į bendrąjį ugdymą.

„Čia, Doviluose nekyla abejonių dėl to, kad kiekvienas vaikas su negalia turi teisę mokytis kartu su visais. Šioje mokykloje auga ir bręsta savarankiška, įvairi, bendruomeniška, empatiška ir tolerantiška ateities Lietuva. Labai noriu, kad tokie gerieji įtraukaus švietimo pavyzdžiai sklistų visoje šalyje“, – sakė Prezidentas, po susitikimo su mokyklos bendruomene, jos vadovais, mokinių tėvais, specialiaisiais pedagogais, psichologais.

Prezidentas pažymėjo, kad švietimo prieinamumui didinti labai svarbūs yra trys sėkmės veiksniai – teisingas visų grandžių požiūris į lygias visų vaikų galimybes, konkrečios mokyklos vadovų lyderystė ir bendradarbiaujanti mokyklos bendruomenė. Visi šie dėmenys Dovilų pagrindinę mokyklą ir pavertė įtraukiojo švietimo pavyzdžiu.

Beveik trečdalis asmenų su negalia Lietuvoje patiria skurdą ar socialinę atskirtį, tarp jų ir negalią turintys vaikai, kurių Lietuvoje yra apie 15 tūkstančių. Vaikai, turintys judėjimo, regėjimo, klausos ar psichosocialinę negalią, turintys autizmo spektro sutrikimų, taip pat jų šeimos šiandien susiduria su švietimo prieinamumo problema. Švietimas yra efektyviausias instrumentas socialinei atskirčiai mažinti, padedantis nutraukti šalyje skurdo ir socialinės atskirties ratą, todėl, pasak šalies vadovo, visiems prieinamas švietimas turi būti strateginis švietimo sistemos tikslas.

Šalies vadovas ragina Vyriausybę kuo greičiau susimodeliuoti perėjimo link visuotinio įtraukiojo švietimo planą, numatyti reikiamus išteklius, specialistų rengimo planus, kalbėtis su švietimo bendruomenėmis, efektyviai komunikuoti su tėvais, atsakyti į visus kylančius klausimus, išsklaidyti visas baimes ir užtikrinti, kad vaikai iš specialiųjų mokyklų nebus mechaniškai kilnojami, nes prioritetas – kokybiškas įtraukusis švietimas, kai gerai jaučiasi kiekvienas mokyklos bendruomenės narys.

 

TAIP PAT SKAITYKITE