Gudručio vaistinė

Prasideda prašymų į Vilniaus vaikų darželius registravimas

Nuo penktadienio,  sausio 10 d., prasideda prašymų į Vilniaus vaikų darželius 2014 metams registravimas.

Vaikai į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bus registruojami iki balandžio 30 dienos elektroniniu būdu – internetu, o neturint galimybės – atvykus į savivaldybę. Vilniaus savivaldybė rekomenduoja negaišti laiko eilėse ir registruoti vaikus internetu svetainėje www.vilnius.lt.

Prašymai galios tol, kol vaikas negaus vietos darželyje arba nebus parašytas naujas prašymas.

Darželių eilės sudaromos atsižvelgiant į prašyme nurodytus prioritetus bei pirmumo teisę suteikiančias priežastis. Pirmumo teisė suteikiama tik tuo atveju, jeigu vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra teritorijoje, kuriai priskirtas darželis. Pirmenybė suteikiama vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų. Taip pat vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų ar kurių vienas iš tėvų turi ne daugiau kaip 40 proc. darbingumo lygio. Pirmumo teisę turės ir vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą.  Įstaigos darbuotojų, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikai, kalendoriniais metais įvaikinti bei nuolatinę globą turintys vaikai priimami be eilės neatsižvelgiant į teritorinį principą.

Jei nėra teisės į pirmenybę, eilės sudaromos pagal prašymo registracijos datą ir laiką. Prioritetas bus pirmiausia teikiamas vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota įstaigai priskirtoje teritorijoje. Jei liks laisvų vietų, tuomet vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne įstaigai priskirtoje teritorijoje, ir paskiausiai – vaikams iš kitų savivaldybių.

Vilniaus miesto savivaldybė prašo atkreipti dėmesį į tai, kad prašymai galioja iki kol bus suteikta paslauga. Kiekvienas naujas prašymas panaikins ankstesnį, o pasitikrinti vaiko vietą eilėje visada galima elektroniniu būdu prisijungus prie centralizuotos prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinės sistemos www.vilnius.lt.

Vieno vaiko išlaikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje Vilniaus miesto biudžetui per metus kainuoja 5000 – 6500 litų, tėvai apmoka tik trečdalį visų būtinų išlaidų. Iš viso šiuo metu sostinėje yra 125 darželiai ir 15 darželių-mokyklų, juos lanko per 31 tūkst. vaikų.

TAIP PAT SKAITYKITE