REXSAN

Prancūzijoje tarptautinio renginio „Darnus judumas geresnei sveikatai ir aplinkai“ estafetės lazdelė perduota lietuviams

Nuo 2002 m. Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau − PSO) Europos regiono biuro vykdoma Europos programa „Transportas, sveikata ir aplinka“ (angl. Transport, Health and Environment Pan-European Programme, THE PEP) siekiama plėtoti politikos kryptis, kurios padėtų maksimaliai padidinti teigiamą transporto poveikį aplinkai ir sveikatai. Tam yra didelis potencialas – fiziškai aktyvus judumas (ėjimas pėsčiomis ir važiavimas dviračiu) ir efektyvus bei prieinamas viešasis transportas. Jų pagrindinis privalumas yra oro taršos, triukšmo ir šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimas, energijos vartojimo mažinimas, fizinio aktyvumo skatinimas (dėl to sumažėja širdies ir kraujagyslių ligų, 2-ojo tipo cukrinio diabeto, kai kurių vėžio formų ir hipertenzijos rizika), transporto spūsčių mažėjimas, kelių eismo saugumo gerėjimas, geresnė kraštovaizdžio apsauga ir miesto aplinkos optimizavimas. Be to, sudarant galimybę ėjimui pėsčiomis, važiavimui dviračiu (o tai nereikalauja didelių išlaidų) ir vystant efektyvų ir prieinamą viešąjį transportą mažinama galimybės naudotis transportu nelygybė ir kartu didinamas darbo vietų, išsilavinimo ir laisvalaikio prieinamumas.

 

 

Programos veiklos nauda Europos šalims

 

JT EEK ir PSO Europos regiono biuro duomenimis, kiekvienais metais didžiuosiuose Europos miestuose gali būti sukurta daugiau nei 76 600 darbo vietų bei būtų galima išgelbėti 10 000 žmonių gyvybių naudojant aplinkai palankų ir sveiką transportą (pvz., Kopenhagos mieste dviračių takų dalis integruota į bendrą transporto sistemą). Lietuvos sostinėje Vilniuje, kur gyventojų šiek tiek daugiau nei 550 tūkst., vienas į bendrąjį transporto tinklą integruotas dviračių takas gali sukurti 25 darbo vietas, išgelbėti 102 žmonių gyvybes. Plečiant dviračių takų infrastruktūrą galima sukurti papildomas 628 darbo vietas.

Šie nauji duomenys 2014 m. balandžio 14−16 d. buvo paskelbti JT EEK ir PSO Europos regiono biuro Paryžiuje organizuotame ketvirtajame aukšto lygio susitikime „Judantis miestas − pirmenybė žmonėms“. Jame susitikę Europos šalių susisiekimo, sveikatos ir aplinkos apsaugos ministrai aptarė, kaip novatoriška transporto strategija gali prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo, taip pat palankesnės sveikatai aplinkos kūrimo. Paryžiuje buvo priimta bendra deklaracija, kurioje Europos šalys įsipareigojo:

prisidėti prie tausojančios ekonomikos plėtros ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą investuojant į aplinką ir sveikatą tausojantį transportą; valdyti tausojantį judumą ir stiprinti efektyvesnę transporto sistemą; sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių transporto dujų išmetimus, oro taršą ir triukšmą; skatinti politinius sprendimus bei veiksmus, susijusius su saugiomis ir sveikatą stiprinančiomis transporto rūšimis; integruoti transporto, sveikatos ir aplinkos tikslus į miestų ir erdvių planavimo politiką.

Transporto sektorius sukuria naujas darbo vietas, daugeliui žmonių yra pragyvenimo šaltinis ir suteikia mobilumą laisvalaikiu. Kita vertus, dėl transporto priemonių daromo poveikio aplinkai išlaidos sveikatos priežiūrai gali siekti iki 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Pagal naujausius PSO Europos regiono biuro pranešimus, dėl autotransporto išmetamų dujų nulemtos didelės oro taršos kasmet miršta beveik 500 000 žmonių. Eismo įvykiai nulemia per 90 000 priešlaikinių mirčių kasmet. Transportas išmeta 24 proc. viso išmetamųjų šiltnamio dujų kiekio Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Dėl autotransporto įtakos mažėja žmonių fizinio aktyvumas, o dėl keliuose keliamo triukšmo kenčia beveik 70 milijonai žmonių.

 

 

Renginio nauda Lietuvai

 

Lietuvoje nuo 2001 iki 2012 metų žūstančiųjų keliuose skaičius sumažėjo 58 proc. Tai trečias geriausias žuvusiųjų keliuose skaičiaus mažinimo rezultatas tarp ES šalių. Šis rezultatas buvo pasiektas dėl efektyvesnių eismo valdymo priemonių taikymo, vairuotojų mokymo bei infrastruktūros patobulinimų. Išlaikant veiklos tęstinumą JT EEK ir PSO Europos regiono biuro Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ viena iš iniciatyvų – kasmetinis sveikatai palankaus transporto ir gyvenimo būdo propagavimo seminaras, kuriuo siekiama iš esmės pakeisti judumą seminarą organizuojančiame mieste. Iniciatyva remiasi tęstinumo koncepcija (estafetės lazdelės perdavimu – „pass the baton“), t. y. kasmet seminarą organizuojantis miestas gauna ir perduoda simbolinę estafetės lazdelę, kurioje „įrašyti“ patarimai, rekomendacijos kitais metais seminarą organizuosiančiam miestui dėl aplinkai ir žmogui palankaus transporto plėtros. Tokie renginiai jau įvyko Amsterdame, Prahoje, Skopjėje, Batumyje, Kijeve, Maskvoje, Almatoje.

Paryžiuje Lietuvai atstovavę sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, susisiekimo viceministras Vladislav Kondratovič, aplinkos viceministrė Daiva Matonienė bei atstovas iš Kauno miesto savivaldybės įsipareigojo tarptautinį Europos programos renginį 2014 m. rugsėjo 24–25 d. suorganizuoti Lietuvos mieste Kaune.

Susisiekimo ministerija planuoja paruošti darnaus judumo mieste plano rengimo gaires ir rekomenduoti savivaldybėms, turinčioms 30 tūkst. ar daugiau gyventojų, bei kurortams pasirengti darnaus judumo mieste planus. Darnaus judumo planas būtų svarbus ateities scenarijus, kuriame būtų sukurta darnaus miesto transporto sistema, visiems užtikrinant darboviečių ir paslaugų pasiekiamumą, pagerinant transporto saugą ir eismo saugumą, mažinant oro taršą ir dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, išmetimą bei energijos suvartojimą, didinant žmonių ir prekių pervežimo efektyvumą ir rentabilumą, didinant miesto aplinkos patrauklumą ir užtikrinant geresnę gyvenimo miestuose kokybę. Ateityje darnaus judumo miesto statuso planuoja siekti Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus miestai, nors dalis darbų jau padaryta (pvz., įrenginėjami dviračių takai ir t. t.). Klaipėdos mieste dviračių takų ilgis siekia 95,26 km, vienam gyventojui tenka 0,6 m dviračių takų.

Kaune kaip ir Vilniuje didėja transporto poveikis aplinkai, miestas kenčia nuo oro taršos bei triukšmo, vis didėjantis poreikis naudotis nuosavu automobiliu tik didina problemas miesto keliuose. Dėl susidarančių neišvengiamų spūsčių atsiranda ir ekonominių nuostolių. Į Kauną, kuriame vyks renginys, atvyks ir nepriklausomas infrastruktūros ekspertas iš užsienio, kuris parengs išsamias infrastruktūros rekomendacijas būtent Kauno miestui.

Manome, kad Kaune įvyksiantis tarptautinis renginys „Darnus judumas geresnei sveikatai ir aplinkai“, kurio šūkis „Judėk link permainų“, sulauks visų savivaldybių atstovų dėmesio. Renginyje pranešimus skaityti ir gerąja patirtimi dalintis planuoja ekspertai iš įvairių Europos regiono šalių, Lietuvos ministerijų, mokslo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Renginio metu, 2014 m. rugsėjo 24 d. 17.00 val., Kaune planuojama atidaryti naują dviračių taką Šilainiai – Senamiestis (palei Neries upę). Jį išbandyti bus pakviesti tarptautini renginio dalyviai, Kauno miesto dviračių transporto mėgėjai ir profesionalai. Pratęsiant „Savaitė be automobilio“ renginius, 2014 m. rugsėjo 25 d. 13.00 val. tarptautinio renginio dalyviai kartu su Kauno visuomene bus pakviesta pėsčiomis pasivaikščioti po vaizdingąjį Kauną.

Šį renginį organizuoja Kauno miesto savivaldybė kartu su Sveikatos apsaugos, Susisiekimo ir Aplinkos ministerijomis bei JT EEK ir PSO Europos regiono biuro vykdomos Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ sekretoriatu.

Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Olita Rusickaitė, tel. 8 (5) 236 04 81, el. p. olita.rusickaite@smlpc.lt.

Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistė Rima Kubiliūtė, tel. 8 (37) 42 40 11, el.p. rima.kubiliute@kaunas.lt

Kauno miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas Donatas Senikas, tel. 8 (37)20 28 35, el. p. donatas.senikas@kaunas.lt.

 

 

 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Bendrųjų reikalų skyriaus ryšių su visuomene specialistė Jolanta Šaltenienė

TAIP PAT SKAITYKITE