Gudručio vaistinė

Pirmą kartą pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos ir Azerbaidžano sveikatos apsaugos ministerijų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys ir Azerbaidžano Respublikos sveikatos apsaugos ministras Ogtaj Shiralijev pasirašė bendradarbiavimo sveikatos priežiūros bei medicinos mokslų srityje susitarimą. Tai pirmasis nuo mūsų šalies nepriklausomybės laikų oficialus dokumentas, jungiantis Lietuvos ir Azerbaidžano pastangas kurti sveikesnę visuomenę abiejose valstybėse.

„Neabejotina, kad pasirašytas Lietuvos ir Azerbaidžano bendradarbiavimo sveikatos apsaugos srityje susitarimas – reikšmingas nacionalinės sveikatos politikos žingsnis abiejų tautų sveikatos link, – teigia sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys. – Abi šalys parengs veiksmų planus. Bus sudaryta bendra darbo grupė, kuri kartą per metus turės apibendrinti pasiekimus, numatyti ateities gaires”.
Pasak R. Šukio, konkrečiose sveikatos priežiūros bei medicinos mokslų srityse ir Lietuva, ir Azerbaidžanas galės rinktis jų interesus atitinkančias bendros veiklos kryptis ir pagal kompetenciją įgyvendinti pasirinktas aktualias priemones.
Svarų dėmesį planuojama skirti komunikacijai sveikatos priežiūros ir medicinos mokslų temomis, keistis ekspertų grupėmis. Lietuvos ir Azerbaidžano sveikatos sistemų atstovai galės dalintis patirtimi apie vykdomas sveikatos apsaugos reformas, sveikatos draudimo, visuomenės sveikatos, farmacijos ir kt. klausimais.
Manoma, kad būtų naudinga kartu organizuoti sveikatos priežiūros ir slaugos specialistų teorinio bei praktinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus. Aktuali būtų asmens sveikatos priežiūros atstovų patirtis diegiant gydymo metodikas bei standartus. Nepamirštos ir šalių medicinos aukštosios mokyklos, medicinos centrai, gydymo įstaigos ir kitos sveikatos sistemos institucijos, kurios, palaikydamos tiesioginius tarpusavio ryšius, stiprina sveikatos sistemas. Taip pat tikimasi, kad informacija apie naujausias medicinos technologijas ir inovacijas, bendri dvišaliai bendradarbiavimo projektai ir kitos efektyvios bendradarbiavimo formos padės abiem valstybėms siekti sveikatos pažangos.


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE