Biorythm

Paskelbta trijų Baltijos šalių vaistų suvartojimo statistika

Bendradarbiaujant trijų Baltijos šalių vaistų agentūrų specialistams buvo atlikta išsami vaistų suvartojimo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 2010-2012 metais analizė. Bei parengtas bendras leidinys 2010-2012 m. vaistų suvartojimo Baltijos valstybėse statistika (Baltic Statistics on Medicines 2010-2012)“.

Leidinyje aprašytos Baltijos valstybių vaistų kompensavimo sistemos, pateikta vaistinių preparatų rinkos apžvalga bei kitos susijusios temos. Visose Baltijos valstybėse per paskutinius kelerius metus buvo renkama ir publikuojama vaistų suvartojimo metinė statistika. „2010-2012 m. vaistų suvartojimo Baltijos valstybėse statistika“ – tai pirmasis leidinys, kuriame pateikiami palyginamieji duomenys, iliustruojantys vaistų suvartojimo visose Baltijos valstybėse ypatybes.

Vaistų suvartojimui įvertinti yra naudojama Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomenduojama ATC/DDD metodologija (ATC – Anatominėsterapinės cheminė klasifikacija, DDD –  nustatyta paros dozė). Apžvalga apima visas anatomines terapines chemines grupes. Vaistų suvartojimas nurodytas nustatytų paros dozių skaičiumi, tenkančiam 1000 gyventojų per parą (DDD/1000/d). Vaistų suvartojimas pateikiamas lentelėse ir diagramose. Atskirai pateiktas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje dažniausiai vartojamų receptinių ir nereceptinių vaistų sąrašas pagal veikliąją medžiagą.

Šis leidinys bus ypač naudingas valstybinėms institucijoms priimančioms sprendimus susijusius su vaistų kompensavimu, taip pat sveikatos specialistų draugijoms, nagrinėjančioms vaistų suvartojimo tendencijas Baltijos šalyse. Tikimės, kad toks leidinys yra naujos tradicijos pradžia.

www.vvkt.lt

TAIP PAT SKAITYKITE