Mollers

Papildomoji ir alternatyvioji medicina – laukiami visuomenės siūlymai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė netradicinės medicinos problemoms spręsti aptarė šios srities teisinio reglamentavimo galimybes ir iššūkius, numatė konkrečius žingsnius. Visuomenė taip pat kviečiama aktyviai dalyvauti ir ministerijos el. paštu info@sam.lt iki lapkričio 6 d. išsakyti savo nuomonę bei teikti siūlymus vieningai netradicinės medicinos metodų, produktų ir paslaugų sistemai Lietuvoje sukurti.

Darbo grupės pirmininkė sveikatos apsaugos viceministrė dr. Jadvyga Zinkevičiūtė pabrėžė, kad pagrindinis dėmesys šiuo metu yra nukreiptas į terminologijos, apibrėžimų kūrimą, aptariami galimi teisinio reglamentavimo modeliai, specialistų rengimo, licencijavimo, veiklos kontrolės aspektai ir pan. „Pasaulio sveikatos organizacija siūlo sąvoką – „papildomoji ir alternatyvioji medicina“. Ji apima ir sveikatinimo sistemas, ir atskirus metodus, kurie nepatenka į tradicinės medicinos „rėmus“, – teigė J. Zinkevičiūtė. – Europos Sąjungoje nėra vieningo modelio, kaip teisiškai sureguliuoti šią praktiką. Pasinaudoję Europos šalių sukaupta patirtimi, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos puoselėtojų, specialistų, mokslininkų patirtimi, darbo grupė pradėjo rengti projektą. Jo tikslas – įtesinti „liaudies mediciną“, užtikrinti, kad visos visuomenei teikiamos netradicinės medicinos paslaugos būtų saugios. Todėl pačios visuomenės nuomonė mums yra ypač svarbi, lauksime siūlymų, komentarų, pastebėjimų“.

Papildomos ir alternatyviosios medicinos teisinio reguliavimo skirtumai Europoje yra gana ryškūs. Kai kuriose šalyse teisiškai pripažinti ir į nacionalines sveikatos sistemas įtraukti tik atskiri metodai. Kitur – sureguliuota tik netradicinius būdus taikančių asmenų kvalifikacija ir veikla. Praktikuojamas ir šių paslaugų kompensavimas iš viešųjų sveikatos draudimo fondų. Atskiri žmogaus sveikatai gerinti taikomi metodai – akupunktūra, natūropatija, manualinė terapija, homeopatija ir kt. – yra įteisinti Europos Sąjungoje. Dažniausiai reglamentuojama tik moksline medicinos praktika patvirtinta veikla.

Lietuvoje į licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą yra įtrauktos – homeopatija, refleksoterapija, manualinė terapija – kaip medicinos paslaugos, masažas – kaip kitos paslaugos. Administracinė atsakomybė yra numatyta tik už homeopatinio gydymo, refleksoterapijos ir manualinės terapijos taikymą neturint licencijos. Kitus, nelicencijuotus netradicinės medicinos metodus gali taikyti tiek praktikuojantys gydytojai, tiek ir specialaus išsilavinimo neturintys asmenys, nes tokia veikla mūsų šalyje teisės aktų tvarka nėra apibrėžta. Tai gali kelti pavojų visuomenės sveikatai. Taip pat nacionalinės teisės reguliavimo objektas yra ir įvairūs homeopatiniai, tradiciniai augaliniai preparatai, maisto papildai, vaistažolės ir pan.

Darbo grupės nariai sutarė, apibendrinę visus gautus siūlymus, parengti papildomos ir alternatyvios medicinos praktikos, specialistų mokymo, licencijavimo teisinio reguliavimo projektus. Visa medžiaga bus pristatyta visuomenei svarstyti.

TAIP PAT SKAITYKITE