Mollers

Pakeista bendrojo lavinimo mokyklų higienos norma

Naujus mokslo metus bendrojo lavinimo mokyklos pasitinka su nauja Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
Pasak Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų, pernai patvirtinta higienos norma buvo tobulinta, kad neliktų jos praktinio įgyvendinimo neaiškumų.
Vienas iš ankstesnės higienos normos trūkumų, kad 2010 m. spalį pakeitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, higienos norma tapo kliūtimi renovuojant, projektuojant ar statant mokyklas taikyti pažangesnius sprendimus. Taigi buvo padaryti atitinkami pakeitimai, suteiksiantys ūkio subjektams daugiau laisvės ir galimybių šioje srityje.
Taip pat buvo būtina higienos normą suderinti su 2011 m. liepą įsigaliojusia nauja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcija.
Rugpjūčio 19-ąją įsigaliojo ne visa naujoji higienos norma. Trejiems metams atidėtas 49 punkto, nustatančio reikalavimus šiuo metu veikiančioms mokykloms dėl sanitarinių įrenginių įrengimo, nes tam reikalingos papildomos lėšos.
Daugiau informacijos:
Lina Biekštaitė,
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Komunikacijų skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene),
l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Tel. (8 5) 277 8036
Mob. tel. 8 678 83 454


Sveikatos priež. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE