REXSAN

Pacientų diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų metu gaunamos apšvitos nustatymo programa

Pastaraisiais metais Lietuvos medicinos įstaigose atliekama vis daugiau diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų. Tai procedūros, kurias atliekant pacientui skiriamas specialus radionuklidų turintis preparatas. Procedūrų skaičiaus augimui įtakos turėjo asmens sveikatos priežiūros įstaigų naujai įsigyta diagnostinės branduolinės medicinos įranga ir 2010 m. vienoje asmens sveikatos priežiūros įstaigų atidarytas naujas diagnostinės branduolinės medicinos skyrius. Netrukus ruošiamasi įsigyti ir naują pozitronų emisijos tomografijos (PET) įrangą, todėl labai svarbu stebėti, kokias apšvitos dozes diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų metu gauna pacientai.
Šiais metais Radiacinės saugos centras pradėjo vykdyti programą „Pacientų gaunamos apšvitos diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų metu nustatymo programa”, kurios pagrindinis tikslas – įvertinti, kokias apšvitos dozes 2010 m. gavo pacientai diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų metu. Metų pabaigoje numatyta atlikti surinktų duomenų analizę, įvertinti pacientų gaunamas apšvitos dozes bei jas palyginti su užsienio šalių praktika.
Vėliau numatoma patikrinti, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos laikosi Lietuvos higienos normoje HN 77:2002 nustatytų rekomenduojamųjų radiofarmakologinių preparatų aktyvumo lygių. Taip pat bus vertinama, ar nustatyti aktyvumo lygiai atitinka tarptautines rekomendacijas. Tai atlikti yra būtina, nes patobulėjus medicininei įrangai atsirado ir naujų radiofarmakologinių preparatų.
Remiantis surinktais duomenimis, numatoma parengti ir ilgalaikę pacientų gaunamos apšvitos diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų metu stebėjimo programą.


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE