Biorythm

Nutraukė tyrimą dėl draudžiamų susitarimų vaistų rinkoje

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą patvirtinti šiuos UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic”, UAB „GlaxoSmithKline Lietuva”, „Fresenius Kabi Polska” ribotos atsakomybės bendrovės, UAB „Viasana”, UAB „Nutricia Baltics”, UAB „Tamro”, UAB „Limedika” ir UAB „Armila” prisiimtus įsipareigojimus:

užtikrinti, kad visose esamose ir (ar) naujai sudaromose vaistų ir (ar) medicinos priemonių distribucijos ar panašaus pobūdžio sutartyse būtų panaikintos ir (ar) nebūtų įrašomos nuostatos, tiesiogiai ar netiesiogiai numatančios (arba kurios gali būti aiškinamos kaip numatančios) didmeninių vaistų pardavėjų pareigą su gamintoju (tiekėju) derinti didmeninių vaistų pardavėjų siūlomas kainas ar kitas sąlygas ligoninių ar kitų biudžetinių įstaigų rengiamuose viešųjų pirkimų konkursuose, dėl kurių, siekiant užtikrinti konkurenciją rinkoje, sprendimą turi priimti pats didmeninis vaistų pardavėjas;

užtikrinti, kad tokio pobūdžio nuostatos ir atitinkami veiksmai nebūtų įgyvendinami praktikoje.

Kaip nurodyta nutarime, šie įsipareigojimai vykdytini nedelsiant, t.y. nuo atitinkamo Konkurencijos tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos, o įsipareigojimai, susiję su atitinkamų galiojančių sutarčių nuostatų pakeitimu, turi būti įgyvendinti per nutarime nurodytą laikotarpį. Ūkio subjektų prisiimti minėti įsipareigojimai sudarė pagrindą tyrimą nutraukti.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prisiimtų įsipareigojimų turinys gali būti aktualus ir kitiems analogiška veikla užsiimantiems ūkio subjektams, kurie turėtų įvertinti savo veiklos praktiką priimto nutarimo kontekste, siekiant užkirsti kelią prielaidų, galinčių leisti atlikti perpardavimo kainų fiksavimo veiksmus, atsiradimui. Kaip žinia, veiksmai, kuriais siekiama apriboti pirkėjo galimybes nustatyti savo pardavimo kainą, yra laikytini sunkiu konkurencijos teisės pažeidimu,rašoma tarybos pranešime.

Šie patvirtinti įsipareigojimai tampa įpareigojimais ir yra privalomi ūkio subjektams.

Rekomendacijos SAM

Kartu su įpareigojimais ūkio subjektų atžvilgiu Konkurencijos taryba, siekdama skatinti konkurenciją tarp didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais užsiimančių ūkio subjektų, taip pat pateikė rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai. Nutarime siūloma nustatant vaistų bazinių kainų, kurios tiesiogiai lemia paciento priemoką vaistams, apskaičiavimo tvarką, atsižvelgti į gamintojų faktiškai taikomas kainas, kai vaistai didmeniniams platintojams yra parduodami perpardavimo ligoninių ir kitų biudžetinių įstaigų viešuosiuose konkursuose tikslais ir yra taikomos gamintojų nuolaidos nuo deklaruotos atitinkamo vaisto kainos.

Taip pat atkreiptas šios ministerijos dėmesys į galimybę leisti lygiagrečiai importuoti vaistus, jei jų deklaruojama kaina yra mažesnė nei tokių pačių Lietuvos Respublikos rinkodaros teisės turėtojo analogiškos pakuotės vaistų deklaruojama kaina, nepriklausomai nuo atitinkamų kainų skirtumo.

Konkurencijos tarybos nuomone, įgyvendinus pateiktas rekomendacijas, būtų sudarytos palankesnės sąlygos Lietuvos pacientams pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda.


Diena.lt

TAIP PAT SKAITYKITE