Ditel

Nuo kitų mokslo metų valstybės finansuojamų medicinos studijų vietų bus daugiau

medicinos studijos

Nuo 2022–2023 mokslo metų daugiau studentų galės patekti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos slaugos ir akušerijos bei vientisųjų medicinos krypties studijų programas – steigiama beveik 140 papildomų vietų. Tokius preliminarius skaičius skelbia Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetas (VUK), atsižvelgdamas į sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo analizes.

Daugiausiai 2022–2023 mokslo metais valstybės finansuojamų vietų skirta slaugos ir akušerijos studijoms: universitetuose 230, kolegijose 350 vietų. 2021–2022 mokslo metais šių krypčių studijoms universitetuose buvo skirta 214, kolegijose – 269 valstybės finansuojamų vietų. Taip pat buvo padidintas valstybės finansuojamų vientisųjų medicinos krypties studijų vietų skaičius iki 330, 2021–2022 mokslo metais šis skaičius buvo 290. 

Planuojantiems studijuoti burnos priežiūrą universitetuose skirta 15, kolegijose – net 60 valstybės finansuojamų vietų, atsižvelgiant į tai, kad gydytojo odontologo padėjėjai, kurių jaučiamas itin didelis poreikis, rengiami tik kolegijose. Pernai šių vietų universitetuose buvo 20, kolegijose – 60. Nemažinamas, kaip ir 2021–2022 mokslo metais, lieka valstybės finansuojamų vientisųjų odontologijos krypties studijų vietų skaičius – 25. Medicinos rezidentūros ir odontologijos valstybės finansuojamų vietų skaičius taip pat nemažėja, atitinkamai – 365 ir 12 vietų.

VUK sudaro Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto studentų atstovybių bei Lietuvos rajonų ligoninių ir Lietuvos savivaldybių asociacijų atstovai. Svečio teisėmis dalyvauja Lietuvos studentų ir Lietuvos akušerių sąjungos, Lietuvos medicinos studentų, Jaunųjų gydytojų ir Lietuvos akušerių asociacijos, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos atstovai. Taip pat posėdžiuose dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas. 

Kasmet VUK inicijuoja posėdžius ir paskelbia valstybės finansuojamų vietų skaičių pirmosios pakopos slaugos, akušerijos, burnos priežiūros, vientisosioms medicinos ir odontologijos krypčių bei medicinos ir odontologijos rezidentūros studijoms, atsižvelgiant į Vyriausybės strateginės analizės centro atnaujintas Sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo tyrimo prognozes bei kitus duomenis ir analizes.

Taip pat VUK nustatė rekomenduotiną valstybės nefinansuojamų rezidentūros vietų skaičių, medicinos rezidentūrai 110, odontologijos rezidentūrai 12 (detalizuotą vietų skaičių galite rasti čia). Į šias valstybės nefinansuojamas vietas priimti gydytojai rezidentai gali sudaryti sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ), kuri įsipareigotų finansuoti gydytojo rezidento rezidentūros studijų kainą, o gydytojas rezidentas turėtų po rezidentūros studijų baigimo ASPĮ dirbti sutartą laikotarpį. Sveikatos apsaugos ministerija, apklausiusi ASPĮ, išsiaiškino, kokiam skaičiui gydytojų rezidentų įstaigos galėtų apmokėti rezidentūros studijas. Šių įstaigų sąrašą su kontaktais, kuriais galima kreiptis norint sudaryti sutartį, galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje.

Patvirtinant valstybės finansuojamų vietų skaičius, buvo atsižvelgta į SAM siūlymus ir dėl kitų studijų krypčių, vykdomų universitetuose ir kolegijose. Pavyzdžiui, universitetuose buvo padidintas valstybės finansuojamų farmacijos krypties studijų vietų skaičius iki 50, 2021–2022 mokslo metais SAM siūlė priimti 30 asmenų. Universitetuose nemažinamas, kaip ir 2021–2022 mokslo metais siūlytas, valstybės finansuojamų reabilitacijos krypties studijų vietų skaičius – 50. Visuomenės sveikatos, mitybos, medicinos technologijų, kosmetologijos krypčių bendras valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius universitetuose, lyginant su praeitų metų siūlymu, taip pat nemažėja – 90 vietų. Atsižvelgiant į asmenų, norinčių studijuoti kolegijose sveikatos mokslų (išskyrus burnos priežiūros, slaugos ir akušerijos ir kosmetologijos studijų kryptis) studijų kryptyje, skaičių, buvo sumažintas valstybės finansuojamų vietų skaičius iki 280. 

TAIP PAT SKAITYKITE