Biorythm

Nevyriausybinių organizacijų projektai – geresnei visuomenės sveikatai

Sveikatos apsaugos ministerija tęsia Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą. Jos tikslas – įtraukti nevyriausybines organizacijas į sveikatos politikos procesus; ugdyti visuomenės sveikatą; didinti informuotumą, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklas. Šiais metais, įgyvendinant programą, visuomeninių organizacijų projektams skirta 200 000 Lt.
Iki 2011 m. liepos 22 d. nevyriausybinės organizacijos buvo kviečiamos teikti paraiškas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl projektų finansavimo. Iš viso gautos 99 paraiškos. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytos komisijos vertinimui perduotos 93 paraiškos, 6 – atmestos dėl neatitikimo reikalavimams. Projektų vertinimo komisijos sprendimu, lėšos buvo skirtos 31 projektui.
Šiais metais prioritetai teikiami projektams, įgyvendinamiems vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo bei gerinimo srityje, psichikos sveikatos ir savižudybių bei smurto prevencijos, sveikos gyvensenos ugdymo, organų ir audinių donorystės skatinimo, ŽIV/AIDS prevencijos srityse.
Išsamesnę informaciją galima rasti ministerijos interneto svetainėje>>


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE