Mollers

Namuose atliekamos grožio paslaugos kelia pavojų sveikatai

Moterys vis dažniau naudojasi grožio paslaugomis, kurios teikiamos namuose, tačiau ar visuomet jos atliekamos laikantis saugos ir higienos reikalavimų. Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai įspėja, kad neverta susigundyti namuose atliekamomis grožio paslaugomis, ypač manikiūro ar pedikiūro procedūromis, kurios priskiriamos A kategorijos paslaugoms. Teikiant šias paslaugas pažeidžiama oda ar gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais, todėl yra didelė tikimybė užsikrėsti įvairiomis ligomis. Ypač pavojingas ligas gali sukelti per kraują ar kitus organizmo skysčius plintantys virusai: hepatitas B ir C bei žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV).

Centro specialistai pataria rinktis tik tuos grožio paslaugų teikėjus, kurie paslaugas atlieka turėdami leidimą – higienos pasą. Kiekvienas grožio salonas ar paslaugos teikėjas privalo laikytis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2007, Nr. 88-3494) (toliau – HN 117:2007) reikalavimų. Primename, kad grožio paslaugų teikėjai, atliekantys A kategorijos paslaugas, privalo mūvėti vienkartines pirštines ir jas keisti po kiekvieno paslaugos vartotojo. Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus, nedezinfekuotus B kategorijos paslaugoms (kai nepažeidžiama oda arba gleivinė) teikti naudotus daugkartinius instrumentus ir nesterilius A kategorijos paslaugoms teikti naudotus daugkartinius instrumentus. Grožio paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti šalinamos kiekvieną dieną  baigus darbą.

2013 m. sausio – rugpjūčio mėnesį Centro specialistai, vykdydami Tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – Kontrolė) patikrino 253 grožio paslaugų teikėjus, iš kurių 38 atvejais buvo nustatyti HN 117:2007 pažeidimai ir 33 taikytos administracinės nuobaudos. Daugiau nei 66 proc. nuobaudų buvo taikyta vykdant operatyviąją (neplaninę) Kontrolę. Kontrolės metu dažniausiai buvo rasta HN 117:2007 pažeidimų, susijusių su naudojamų instrumentų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimais. Taip pat su netinkama patalpų ir įrangos priežiūra. 11 paslaugų teikėjų vykdė veiklą neturėdami leidimo – higienos paso.

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Ramoškienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: ruta.ramoskiene@paneveziovsc.sam.lt
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

 

TAIP PAT SKAITYKITE