Mollers

Mokyklose pažeidimų mažėja

Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) specialistai, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimais, 2013-2014 mokslo metais atliko Tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – Kontrolė) Panevėžio miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Per minėtus mokslo metus atlikta: 29 periodinės (planinės), 5 operatyviosios (neplaninės) ir 6 grįžtamosios (neplaninės, siekiant išsiaiškinti, ar pašalinti ankstesnės kontrolės metu nustatyti pažeidimai) Kontrolės.
Apžvelgiant patikrinimų rezultatus, matyti, kad pažeidimų Panevėžio miesto ir rajono mokyklose mažėja. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2013-2014 mokslo metais pažeidimų pobūdis išlieka panašus. Panevėžio miesto ir rajono mokyklose daugiausia pažeidimų (apie 40 proc.) buvo dėl reikalavimų patalpoms ir jų įrengimo (mokyklų patalpų grindų danga nelygi ir sunkiai valoma).
Panevėžio mieste beveik trečdalyje (32 proc.) patikrintų mokyklų rasta, kad įstaigos sklype esančiose futbolo ir universalios aikštelės sportiniams žaidimams bei lengvosios atletikos rungtims, bėgimo takai nelygūs, nepadengti saugia danga.
Panevėžio rajono mokyklose ne visur buvo sutvarkytas apšvietimas. 33 proc. mokyklų bendram dirbtiniam apšvietimui mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėse naudojo ne liuminescencines lempas. Reikalavimas karšto vandens tiekimui buvo neužtikrintas 20 proc. tikrintų Panevėžio rajono mokyklų. Pagal HN 21:2011 reikalavimus, karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiamas į maisto tvarkymo patalpas, prausyklą prie valgyklos, dušus, tualetus, sveikatos kabinetus.

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Ramoškienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: ruta.ramoskiene@paneveziovsc.sam.lt
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) specialistai, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimais, 2013-2014 mokslo metais atliko Tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – Kontrolė) Panevėžio miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Per minėtus mokslo metus atlikta: 29 periodinės (planinės), 5 operatyviosios (neplaninės) ir 6 grįžtamosios (neplaninės, siekiant išsiaiškinti, ar pašalinti ankstesnės kontrolės metu nustatyti pažeidimai) Kontrolės.
Apžvelgiant patikrinimų rezultatus, matyti, kad pažeidimų Panevėžio miesto ir rajono mokyklose mažėja. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2013-2014 mokslo metais pažeidimų pobūdis išlieka panašus. Panevėžio miesto ir rajono mokyklose daugiausia pažeidimų (apie 40 proc.) buvo dėl reikalavimų patalpoms ir jų įrengimo (mokyklų patalpų grindų danga nelygi ir sunkiai valoma).
Panevėžio mieste beveik trečdalyje (32 proc.) patikrintų mokyklų rasta, kad įstaigos sklype esančiose futbolo ir universalios aikštelės sportiniams žaidimams bei lengvosios atletikos rungtims, bėgimo takai nelygūs, nepadengti saugia danga.
Panevėžio rajono mokyklose ne visur buvo sutvarkytas apšvietimas. 33 proc. mokyklų bendram dirbtiniam apšvietimui mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, dirbtuvėse ir sporto salėse naudojo ne liuminescencines lempas. Reikalavimas karšto vandens tiekimui buvo neužtikrintas 20 proc. tikrintų Panevėžio rajono mokyklų. Pagal HN 21:2011 reikalavimus, karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiamas į maisto tvarkymo patalpas, prausyklą prie valgyklos, dušus, tualetus, sveikatos kabinetus.

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Ramoškienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: ruta.ramoskiene@paneveziovsc.sam.lt
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE