Biorythm

Moksleiviai siūlo, kaip muziejams išvengti nuobodžių ekskursijų

Lietuvos mokinių parlamento nuomone muziejus – puiki edukacinė priemonė ir laisvalaikio praleidimo būdas, tačiau didžiajai daliai Lietuvos moksleivių jis asocijuojasi su nuobodžia ekskursija. O to pasekmės – muziejų nelankymas.

Mokinių parlamento pateikiamoje statistikoje nurodoma, kad tik 53 proc. respondentų lankosi muziejuose, kad į muziejus dažniau eina moterys. Remiantis Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimu, daugiausia muziejus lanko 16-29 metų amžiaus grupės.

Mokinių parlamento nuomone, muziejai galėtų būti labiau integruoti į mokykloje mokomus dalykus , todėl, pavyzdžiui, bent 2-3 pamokas per pusmetį būtų galima praleisti lankantis muziejuose. Toks muziejų lankymas būtų susietas su programa ir pamokos taptų įdomesnės.

Pavyzdžiui, kai kurios Lietuvos mokyklos keliauja į universitetų laboratorijas ar jų muziejus, kur programos tema yra išdėstoma įdomiau ir mokiniai, pasinaudodami platesnėmis galimybėmis, gali patys praktiškai atlikti užduotis, žaisti edukacinius žaidimus. Tarp tokių muziejų minimi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos jūrų muziejus.

Lietuvos moksleivių parlamento nuomone, reikėtų kviesti specialistus, konsultantus ar savo srities žinovus, kurie pagyvintų muziejų atmosferą, perteiktų turimas žinias, ypač jei tai būtų susieta su mokomuoju dalyku. Pavyzdžiui, keliavimas į medicinos muziejų praturtintų biologijos, chemijos  žinias.

Mokiniai muziejams siūlo organizuoti įvairius konkursus ir akcijas (pavyzdžiui, archeologijos ar senovinių dirbinių, rankraščių nagrinėjimo, senovės menų tyrinėjimo ir t.t.). Tai skatintų mokinius plėsti savo akiratį, domėtis mokslu ir už mokyklos ribų, praturtintų popamokinės veiklos spektrą.

Taip pat – teikti galimybę moksleiviams lankytis muziejuose nemokamai , skelbti dienas, kuomet apsilankymas juose būtų nemokamas ir suaugusiems. Tai skatintų ne tik moksleivių, bet ir jų šeimos narių susidomėjimą.

Remdamiesi Nacionalinė dailės galerijos pavyzdžiu, jie siūlo atidaryti virtualias galerijas. (www.panomakers.com/works_vr.html )

Remiantis statistika, dažniausiai muziejus lanko pradinių klasių mokiniai. Siūlome labiau prisitaikyti prie jų poreikių, sudominti juos pateikiant eksponatus žaidimų, jiems patrauklia forma, pasitelkiant naująsias technologijas.

Bernardinai.lt

TAIP PAT SKAITYKITE