Nobel biocare

Maudyklų vandens kokybė rugpjūčio mėnesį

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Aplinkos sveikatos skyrius informuoja, kad rugpjūčio mėnesį, lyginant su liepos mėnesiu, maudyklų vandens kokybė buvo blogesnė, kadangi 8 proc. stebėtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimų, kai tuo tarpu liepos mėnesį tai sudarė 5 proc. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maudyklų vandens kokybės 2009-2011 metų stebėsenos programą, rugpjūčio mėn. buvo stebėta 92 proc. šios programos priede pateiktų maudyklų. Rugpjūčio mėn. antros pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatų dar nėra gauta iš Širvintų, Kaišiadorių, Raseinių, Lazdijų raj.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės” maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, vanduo turi būti tiriamas reguliariai, kas dvi savaites. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą ir sekantis mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.
Apibendrinant gautus rugpjūčio mėnesio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” mikrobiologinių parametrų reikalavimų: rugpjūčio 2 d. buvo nustatytas didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens Joniškio raj. Švėtės upėje – 1,3 karto, rugpjūčio 3 d. Utenos raj. Tauragno ežere – 1,2 karto, rugpjūčio 8 d. Panevėžio mieste Lėvens upėje ties užeiga „Berželis” – 1,3 karto, rugpjūčio 9 d. Marijampolės raj. Žaltyčio ežere – 1,4 karto, Kauno raj. Kulautuvos karjere – 1,4 karto, rugpjūčio 10 d. Klaipėdos raj. Gargždų karjere – 1,6 karto, Minijoje ties Priekule – 1,9 karto, Minijoje ties Gargždais – 1,6 karto, rugpjūčio 16 d. Palangoje Rąžės upės žiotyse – 1,1 karto, Joniškio raj. Žvilgančių ežere – 1 kartą, Varėnoje Derežnyčios tvenkinyje – daugiau kaip 3 kartus ir žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens – 1,2 karto.
Paėmus mėginius pakartotiniams tyrimams, maudyklų vandens kokybė jau atitiko higienos normos reikalavimus: rugpjūčio 5 d. – Švėtės upėje, rugpjūčio 12 d. – Kulautuvos karjere, rugpjūčio 16 d. – Žvilgančių, Tauragno, Žaltyčio ežeruose ir Lėvens upėje ties „Beržynėlio” užeiga.
Tiriant vandens kokybę poilsio zonose nustatytas daugiau nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens: Kauno raj. rugpjūčio 1 ir 9 d. Dubysos upėje ties Partikių kaimu, rugpjūčio 2 d. Raseinių raj. Dubysos upėje ties Daugokų kaimu, Jonavos raj. Beržų tvenkinyje, Taurastos tvenkinyje, Nemuno upėje, rugpjūčio 11 d. Kėdainių raj. Nevėžio upėje, rugpjūčio 16 d. Elektrėnų sav. Mažininės pusiasalyje, rugpjūčio 17 d. Šilutės raj. Kuršių mariose, rugpjūčio 22 d. Šiaulių raj. Šilų tvenkinyje, Ventos upėje ties Kuršėnais. Pakartotinai ištyrus vandenį poilsio zonose rugpjūčio 23 d. ties Mažikinės pusiasaliu ir rugpjūčio 26 d. Kuršių mariose taršos jau nebuvo.
Kaip ir birželio bei liepos mėnesiais, vandens kokybė rugpjūtį nebuvo tirta šiose maudyklose: Alytaus apskrities Druskininkų mieste Avirio ežere, Eglės sanatorijos, Kauno apskrities Prienų raj. Jiezno, Guosto ežeruose, Klaipėdos apskrities Palangos miesto Palangos karjere, Šilalės raj. Jūros upėje ties Didkiemiu, Balsių, Nevočių tvenkiniuose. Dėl vandens telkinių būklės gerinimo darbų vandens kokybė taip pat nebuvo tiriama Druskininkų mieste Vijūnėlės tvenkinyje.
Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienai apskričiai rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinės svetainėje www.smlpc.lt, kuri atnaujinama iš karto gavus tyrimų rezultatus.
Informaciją parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja Jolanta RybalkoTAIP PAT SKAITYKITE