Hempo

Kviečiame siūlyti kandidatus į Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komitetą

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistus vienijančias asociacijas iki 2021 m. gruodžio 24 d. deleguoti savo narį į Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komitetą.

Pagrindinė šio komiteto funkcija – nagrinėti ir teikti siūlymus dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros teisės aktų rengimo. Organizacijos kviečiamos deleguoti profesionalius ir atsakingus atstovus, kurie galėtų prisidėti prie papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sveikatos klausimų sprendimo.

Numatyta, kad komiteto nariu, atstovaujančiu papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistus vienijančias asociacijas, galės būti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip vienų metų narystės nurodytose organizacijose patirtį.

Asociacijos, atitinkančios reikalavimus ir norinčios prisijungti prie komiteto, turi pateikti deleguojamo atstovo dokumentus:

  • Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą.
  • Aukštojo mokslo diplomo kopiją.
  • Motyvacinį laišką dėl deleguojamo asmens darbo komitete ir dokumentus, patvirtinančius deleguojamo asmens atstovavimo patirtį  jį deleguojančioje asociacijoje.

Asociacijų atranka vyks pagal patvirtintą SAM bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis tvarką.

Už komiteto narių veiklą komitete nemokama. Komiteto nariai atsiskaito už veiklą komitete juos delegavusioms šalims.

Komiteto atstovą iš pateiktų nevyriausybinių organizacijų kandidatų pasirenka sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į kandidatų profesinę kvalifikaciją, profesinę patirtį bei patirtį atstovaujant atitinkamos nevyriausybinės organizacijos narių interesus.

Informaciją apie siūlomus kandidatus iki 2021 m. gruodžio 24 d. 00:00 val., galite pateikti:

1. Registruotu laišku adresu: Vilnius, Vilniaus g. 33.

2. El. paštu (kai dokumentų kopijos pasirašytos el. parašu): zivile.sadauskaite@sam.lt.

Kilus klausimų, kreiptis į Visuomenės sveikatos departamento patarėją Živilę Sadauskaitę, tel. (8 5) 205 5292, el. p. zivile.sadauskaite@sam.lt.

 

TAIP PAT SKAITYKITE