Gudručio vaistinė

Kviečiame mokyklas aktyviai dalyvauti konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“

2013 m. spalio 1 d. vėl startuoja Tarptautinis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“. Šio konkurso pirmąjį etapą inicijuoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centru (LMNŠC). Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą.
Konkurso nuostatai

Konkurso parengiamajame etape komandų atrinkimas pagal 5 amžiaus grupes (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinių klasių mokiniai, 5–6 klasių mokiniai, 7–8 klasių mokiniai ir 9–11 klasių mokiniai) turi įvykti mokyklose iki 2013 m. spalio 15 d.

I konkurso etapas vyks savivaldybėse nuo 2013 m. spalio 28 d. iki 2013 m. gruodžio 10 d. Savivaldybėse Konkursą organizuoja savivaldybės administracijos paskirta institucija.

Konkursas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. V-760 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-160 „Dėl asmenų, atsakingų už Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių plano vykdymą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-842/V-863 patvirtintais 2013–2014 m. Konkurso nuostatais.

Kviečiame mokyklas aktyviai dalyvauti Konkurso I etape.
Konkurso nuostatai skelbiami SMLPC interneto svetainėje (www.smlpc.lt) ir LMNŠC interneto svetainėje (www.lmnsc.lt).

TAIP PAT SKAITYKITE