Nobel biocare

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligų prevencija“

Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligų prevencija”, kurie vyks 2011 m. lapkričio 2 – 4 d. viešbučio „Panorama” konferencijų salėje, Sodų g. 14, Vilnius.
Kvalifikacijos tobulinimo kursų temos:
• I DIENA. Vaikų psichikos ligų priežastys ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (potemės: vaikų psichikos sveikatos rizikos bei sveikatą saugantys veiksniai; psichikos sveikatos stiprinimo samprata; vaiko psichikos vystymosi ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais; šiuolaikinių vaikų problemos bei jų atskleidimo galimybės; vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo galimybės ir metodai).
• II DIENA. Psichinis vaikų atsparumas ir priklausomybės (potemės: psichinį atsparumą formuojantys veiksniai; „rizikos grupės” vaikai; darbo su rizikos grupėmis ypatumai; televizoriaus, kompiuterio, mobilaus telefono neigiama įtaka ikimokyklinio amažiaus vaikams; psichikos sveikatos stiprinimo prevencinės veiklos planavimas; pagrindiniai prevencijos principai; programų rengimas ir vertinimas; bendruomenės įtraukimas į prevencinę veiklą; geroji prevencinių programų patirtis).
• III DIENA. Profesionali pagalba vaikui ir patyčių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigose (potemės: patyčių apibrėžimas; patyčių priežastys ir pasekmės; tinkamas suaugusiųjų reagavimas į patyčias tarp vaikų; pagalba patyčias patiriančiajam, skriaudėjui ir patyčių stebėtojui; vaikų ir suagusiųjų teigiamos nuostatos kreipiantis pagalbos į specialistus formavimas; gairės specialistams, kaip atpažinti vaiką, kuriam reikia profesionalios pagalbos).
Paskaitas skaito lektoriai dr. L. Bulotaitė, M. Mažionienė, I. Suchodolska, dr. R. Povilaitis.
Vieta: Viešbučio „Panorama” konferencijų salė, Sodų g. 14, LT-03211, Vilnius.
Data: 2011 m. lapkričio 2-4 d.
Registracija vyks iki 2011 metų spalio 31 d. Registruojantis prašome užpildyti registracijos formą (atsiųsti) ir ją išsiųsti elektroniniu paštu info@nmmc.lt. Dalyvių skaičius yra ribotas – informuosime atrinktus kandidatus.
Kursų dalyviams bus įteikiama padalomoji medžiaga ir išduodamas pažymėjimas apie dalyvavimą kursuose ir išklausytą valandų skaičių. Programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija ir vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-504, dalyvavimas šiuose kursuose užskaitomas kaip kvalifikacijos kėlimas.
Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas” (SFEMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-01-007), kurį vykdo kartu su projekto partneriu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru.
Atkreipiame dėmesį, kad kvalifikacijos kėlimo kursai skirti tik slaugytojams ir dietologams, atliekantiems sveikatos priežiūros specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis:
Viešoji įstaiga „Nacionalinis medicinos mokymų centras”
Projekto vadovas
Janis Možeiko, mob. 867381764
el. paštas: info@nmmc.lt, janis.mozeiko@gmail.com,TAIP PAT SKAITYKITE