Avene

JT konferencijoje – COVID 19 poveikis žmonėms su negalia

COVID 19 pandemijos poveikis ir atsakas į socialinį bei ekonominį jos poveikį negalią turintiems žmonėms, įgyvendinant jų teises ir atliepiant poreikius. Tokios temos gvildenamos birželio 15 d. prasidedančioje nuotolinėje Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos šalių narių konferencijoje. XIV sesijoje dalyvauja Lietuvos delegacija, kurios sudėtyje  šį kartą – ne tik Vyriausybės, bet ir Seimo bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Tris dienas truksiančios nuotolinės konferencijos metu vyks diskusijos trimis pagrindinėmis temomis: Neįgaliųjų teisių apsauga ginkluotų konfliktų ir ekstremaliųjų humanitarinių situacijų metu; Gyvenimas savarankiškai, įtraukimas į bendruomenę ir Teisė į mokslą, problemos, susijusios su įtraukiu švietimu ir jo prieinamumu COVID-19 metu.

„Lietuva deda daug pastangų, kad žmonės su negalia turėtų galimybę vienodai dalyvauti visose gyvenimo srityse. Gyvenimas savarankiškai, mokymasis įtraukioje aplinkoje ir darbas atviroje darbo rinkoje yra sąlygos, kurias turime užtikrinti visiems piliečiams, kad jie galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą. Dalyvavimas šioje konferencijoje yra puiki galimybė pasisemti žinių, pasikeisti informacija, gerąja patirtimi ir visa tai pritaikyti praktikoje“, – pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė, Lietuvos delegacijos konferencijoje vadovė.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje

Lietuva Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą ratifikavo 2010 m. gegužės 27 d. Siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos nuostatas. Priimtas Vyriausybės nutarimas, kuriame numatytas Konvencijos įgyvendinimo institucinis mechanizmas. Centrinės įgyvendinančios institucijos funkcijos priskirtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Taip pat sukurtas nepriklausomas mechanizmas, skirtas skatinti, apsaugoti ir kontroliuoti Konvencijos įgyvendinimą. Nepriklausomo mechanizmo funkcijas Lietuvoje įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Per šią tarybą į Konvencijos įgyvendinimo kontrolės procesą įtraukiami žmonės su negalia ir jiems atstovaujančios organizacijos.

Lietuva priėmė naują strateginį dokumentą – Nacionalinį pažangos planą 2021-2030 m. Tikimasi, kad įgyvendinus šį planą, padidės negalią turinčių asmenų dalyvavimas darbo rinkoje, fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumas, gerės šių žmonių ir jų šeimų narių gyvenimo kokybė.

Siekiama kokybiškai pertvarkyti negalios nustatymo sistemą taip, kad būtų tenkinami žmonių su negalia individualūs poreikiai ir būtų sudarytos visapusiškos ir veiksmingos dalyvavimo visuomenėje galimybės.

„Ir toliau vyriausybės politiką neįgaliųjų socialinės integracijos srityje orientuosime į žmogaus gebėjimų akcentavimą, savarankiškumo skatinimą, dalyvavimą darbo rinkoje, žmogaus teisių užtikrinimą bei bendruomenės įsitraukimą“, – pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė J. Jakštienė.

 

 

TAIP PAT SKAITYKITE