Mollers

Įvyko politinis Šiaurės ir Baltijos šalių dialogas sveikatos netolygumų ir strategijos „Sveikatos 2020“ įgyvendinimo tema

Helsinkyje, Suomijoje įvyko Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro ir Suomijos Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos organizuotas politinis Šiaurės ir Baltijos šalių dialogas, dėl sveikatos netolygumų ir strategijos „Sveikata 2020“ įgyvendinimo (angl.

Launch of the European review of social determinants of health and the health divide Implementing the Health 2020 vision). Politiniame dialoge dalyvavo  Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Norvegija, Danija, Švedija, Nyderlandai ir Islandija. Lietuvai atstovavo  Sveikatos apsaugos ministerijos ir Higienos instituto darbuotojai.

Renginį pradėjo Suomijos socialinių reikalų ir sveikatos ministrė Ulla-Maija Rajakangas ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro Sveikatos ir gerovės politikos bei valdymo departamento direktorius Agis D. Tsouros.

Pirmąjį plenarinės sesijos panešimą skaitė prof. Michael Marmot, kuris iškėlė socialinės izoliacijos ir vienišumo klausimą – nustatyta, kad dėl šių veiksnių  50 proc. padidėja mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Prelegentas pabrėžė, kad kovojant su socialiniais sveikatos netolygumais būtina imtis veiksmų nacionaliniame ir savivaldos lygiuose.

Norvegija, Danija ir Suomija pristatė esamą situaciją ir patirtį, sprendžiant socialinių sveikatos netolygumų problemas. Norvegijos atstovai pabrėžė, kad socialiniai sveikatos netolygumai jų šalyje išliko, tačiau mirtingumo rodiklių skirtumai tarp skirtingą išsilavinimą (pavyzdžiui, vidurinis, aukštasis ir pan.) turinčių gyventojų nustojo didėti, o rūkymo paplitimo skirtumai tarp skirtingą išsilavinimą turinčių grupių žmonių net ėmė mažėti.

Suomija ir Švedija pristatė principo „Sveikata visose politikose“ įgyvendinimo patirtį – abi šalys akcentavo, kad gerų rezultatų pavyko pasiekti tik dėl to, kad šia tema dirbama jau beveik 30 metų. Suomijos atstovai pažymėjo, kad svarbu turėti tarpsektorinę programą, kurioje dalyvautų visi sektoriai, galintys daryti įtaką sveikatos netolygumų mažinimui, taip pat svarbus strategiškai mąstančių visuomenės sveikatos lyderių vaidmuo, turimi patikimi duomenys ir planavimas tokių veiksmų, kurie gali būti realiai įgyvendinami, o diskusijoms su kitais sektoriais turi būti paruošti neginčijami įrodymai ir argumentai.

Dialoge dalyvavusių šalių atstovai išreiškė lūkesčius, galimas veiklas ir interesus sveikatos netolygumų tema. Renginio metu buvo užmegzti kontaktai su kitų šalių atstovais, pasidalyta gerąja patirtimi.

Daugiau informacijos apie susitikimą Jums gali suteikti Higienos instituto Strategijų ir vystymo skyriaus vadovė Ieva Kisielienė, tel. (8 5) 212 1986 arba el. paštu ieva.kisieliene@hi.lt.

 

TAIP PAT SKAITYKITE