Rawpowders

Įmonių, tiekiančių buitinėms reikmėms skirtą žibalą, degųjį kepsninių skystį, dėmesiui

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVSPT) vykdo įmonių, tiekiančių buitinėms reikmėms skirtą žibalą, degųjį kepsninių skystį, apklausą. Prašome dalyvauti!

Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 276/2010 yra nustatęs buitinėms reikmėms (dekoratyvinėms lempoms ir pan.) skirto žibalo, degiojo kepsninių skysčio ribojimus. Taip pat reglamentas įpareigojo šias medžiagas rinkai tiekiančius asmenis bei įmones pranešti kompetentingai institucijai žinomą informaciją apie tokių medžiagų pakaitalus, o valstybes nares – pateikti šiuos duomenis Europos Komisijai.
VVSPT, siekdama įmonėms palengvinti reikiamų duomenų pateikimą, parengė trumpą klausimyną.
Jeigu Jūsų įmonė į Lietuvos rinką tiekia rizikos fraze R65 („Kenksminga – prarijus gali pažeisti plaučius”) arba pavojingumo fraze H304 („Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį”) paženklintą buitinėms reikmėms (dekoratyvinėms lempoms ir pan.) skirtą žibalą, degųjį kepsninių skystį, prašome užpildytą klausimyną iki 2011 m. rugsėjo 23 d. atsiųsti VVSPT faksu (8 5) 277 8093 arba el. paštu info@vvspt.lt.
Kontaktai žiniasklaidai:
Lina Biekštaitė,
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
vyr. specialistė (ryšiams su visuomene)
el. p. lina.biekstaite@vvspt.lt
tel. (8 5) 277 8036
mob. tel. 8 678 83 454


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE