REXSAN

Greitosios medicininės pagalbos reforma – operatyvesnė pagalba pacientams, efektyvesnis medicinai skirtų pinigų panaudojimas

Kodėl Sveikatos apsaugos ministerija daro reformas Greitosios medicinos pagalbos (GMP) srityje?

Sveikatos apsaugos ministerija nemažai metų buvo kaltinama dėl blogo Greitosios medicinos pagalbos paslaugų (GMP) teikimo organizavimo, dėl netinkamo lėšų už GMP paslaugas paskirstymo. Įvertinusi sistemos trūkumus, Sveikatos apsaugos ministerija dar 2008 m. kartu su GMP asociacijos ir GMP paslaugas teikiančių įstaigų atstovais pradėjo rengti patobulintą GMP paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką. Itin atsakingą požiūrį į šią problemą liudija ir tai, kad tik po 4 m. diskusijų, 2010 m. pabaigoje buvo patvirtinta nauja GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarka. Naujosios tvarkos esmė – operatyvesnė pagalba pacientui ir efektyvesnis sistemai skirtų lėšų naudojimas.
Kaip buvo vykdoma GMP reforma?
Laiko nuo naujos tvarkos patvirtinimo iki jos įgyvendinimo buvo daugiau kaip vieneri metai. Naujoji tvarka buvo įgyvendinama palaipsniui:
– prie naujos apmokėjimo už GMP paslaugas pereita 2011 m. sausio 1 d.;
– dispečerinių centralizavimo procesas 2011 metais sklandžiai vyko Vilniaus (sujungtos Vilniaus m. ir raj., Ukmergės, Šalčininkų, Trakų, Švenčionių, Elektrėnų, Širvintų dispečerinės tarnybos (DT)), Marijampolės (sujungtos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos DT) apskrityse. 2012 m. sausio 1 d. pradėjus centralizuotą dispečerinių funkcijų teikimą, matomi ženklūs teigiami pokyčiai – į įvykio vietą nusiunčiami arčiausiai esantys automobiliai, į vienos savivaldybės teritoriją siunčiamas bet kurios kitos savivaldybės laisvas automobilis. Į komplikuotą įvykį, esant sunkiai nukentėjusiojo būklei siunčiama reikiamos sudėties brigada.
Aktyviai ruošiamasi dispečerinių centralizavimui Klaipėdos ir Kauno apskrityse. Atsižvelgus į tai, kad dėl įrangos stokos ar kitų objektyvių priežasčių ne visos apskričių centruose esančios GMP įstaigos galėjo pilnai pasiruošti centralizuotam dispečerinių funkcijų vykdymui, 2011 m. liepos 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo leista toliau vykdyti šias funkcijas įprasta tvarka, kol bus galimybė jas centralizuoti, nenurodant jokio konkretaus šio proceso pabaigos termino.
-Savivaldybių, kuriose dirba mažiau kaip 2 GMP brigados, dabar Lietuvoje yra 19. Iš jų sprendimus jungti GMP pajėgas jau priėmė Kalvarijų, Kazlų Rūdos, Klaipėdos, Palangos savivaldybės. Nepasiruošusioms savivaldybėms pratęstas terminas iki 2012 m. liepos 1 d.
Skatinant GMP pajėgų jungimąsi, tokį žingsnį jau žengusioms įstaigoms yra padidintas paslaugų finansavimas 2 balais už kiekvieną apjungtų savivaldybių gyventoją, preliminariais paskaičiavimais tam numatant beveik 6 mln. litų.

Kuo bloga buvo ankstesnė tvarka, kai kone kiekvienoje savivaldybėje veikė atskira GMP dispečerinė tarnyba?
Lig šiol galiojusi tvarka sulaukdavo daug gyventojų skundų dėl ne pagal paskirtį naudojamų GMP automobilių (citata iš laiško „ne vieną kartą jau budėjimo metu greitosios pagalbos mašina atvažiuoja į savo sodo sklypą. … Man paskambinus į greitosios med. pagalbos telefonu … atsiliepusi budinti sakė, kad ekipažas išvažiavo į iškvietimą, o tuo metu šis ekipažas kuo ramiausiai vaikščiojo po sklypą ir apžiūrinėjo”).
Valstybės auditoriai taip pat yra ne kartą atkreipę dėmesį, kad Teritorinės ligonių kasos GMP paslaugas finansuoja labai neproporcingai, nesilaikydamos vienodų principų. Iki šiol viena GMP brigada turėdavo aptarnauti kaimiškosiose savivaldybėse nuo 10 iki 18 tūkstančių, o miestuose – nuo 12 iki 21 tūkstančio žmonių.
Atsižvelgiant į atstumus, kaimo vietovėse dar galėjo būti taikomas 25 proc. didesnis finansavimo koeficientas, todėl pinigai būdavo paskirstomi labai nevienodai. Pakeitus finansavimo tvarką, aiškiai apibrėžti finansavimo kriterijai, neleidžiantys Teritorinėms ligonių kasoms piktnaudžiauti skirstytojo padėtimi, tas pačias GMP paslaugas apmokant labai nevienodai, vienoms stotims kažkodėl skiriant daugiau, o kitoms mažiau pinigų.
Dabar kiekviena GMP brigada aptarnauja maždaug 16 tūkst. žmonių kaimo vietovėse ir 18 tūkst. miestuose. Priklausomai nuo rajono ypatumų, šiuos skaičius savivaldybės dar gali koreguoti 20 procentų.

Kodėl prireikė stambinti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerines tarnybas?
Tik tobulinant GMP pajėgų valdymą, galima padidinti tarnybos operatyvumą. Vietoj 56 dispečerinių tarnybų šios funkcijos koncentruojamos 10 buvusių apskričių centrų. Didesnio GMP automobilių kiekio ir brigadų valdymas iš vieno centro leidžia pagreitinti paslaugos suteikimą pacientams į įvykio vietą pasiunčiant arčiausiai esantį automobilį, taip pat efektyviau panaudoti tiek GMP automobilių parką, tiek žmogiškuosius išteklius. Pasaulio valstybėse dėl dispečerinių funkcijų centralizavimo politikos jau net nebediskutuojama, nes valdant 2 automobilius ar 10 automobilių jų efektyvesnio paskirstymo į įvykių vietas galimybių skirtumai yra per daug akivaizdūs. Beje tą jau anksčiau už mus suprato mūsų Baltijos kaimynės – Latvija turi tik 1 GMP stotį, Estija turi 3 dispečerines tarnybas ir jas reorganizuoja į 2. Varšuvoje, kur gyvena apie 1,6 mln. veikia viena dispečerinė tarnyba, Austrijoje viena dispečerinė tarnyba aptarnauja apie 2 mln. gyventojų;
Dar kartą pabrėžtina, kad reformos tikslas – ne taupymas, o kokybiškesnės GMP paslaugos.
GMP finansavimas ne tik ne mažėja, bet net šiek tiek didėja. GMP paslaugos visą laiką buvo ir išlieka SAM prioritetu, todėl net krizės įkarštyje joms mažiausiai buvo „veržiami” diržai, o pastaraisiais metais skiriama daugiau pinigų: 2010-iais GMP paslaugoms apmokėti skirta 131,6 mln. litų, 2011 – 149 mln. litų, o šiemet – 151 mln. litų.

Ar dėl tokios centralizacijos gyventojams neteks ilgiau laukti GMP pagalbos?
Priešingai, ši pagalba galės būti teikiama ir operatyviau, ir efektyviau, nes greta esančios savivaldybės sujungia GMP pajėgas, kurios valdomos vienos dispečerinės tarnybos. Dispečerinės tarnybos stebės, kur yra kiekvienas GMP automobilis, todėl GMP brigada galės vykti ir į gretimą rajoną, jei ji yra arčiau paciento. Tokią galimybę suteikia dispečerinio valdymo centralizavimas. Pavyzdžiui, jei kuriame rajone įvyksta avarija, o vietinė GMP brigada jau išvykusi kitur, pagalbą gali skubiai suteikti gretimos savivaldybės GMP medikai.

SAM Ryšių su visuomene skyriaus parengta informacija

Daugiau informacijos:
Janina Kumpienė, tel. (85) 21661405
Tadeuš Rodz, tel. (85) 2102580

TAIP PAT SKAITYKITE