Biorythm

Europos savaitė prieš skausmą skelbiama ir Lietuvoje

Jau vienuoliktą kartą Lietuvoje vyksta renginiai, skirti judėjimui „Europa prieš skausmą”. Tai Europos skausmo draugijų federacijos iniciatyva, skirta supažindinti plačiąją visuomenę, medikus, sveikatos politikus su didžiąja sveikatos priežiūros problema – lėtiniu skausmu. Šiemet sukanka dešimt metų, kai 2001 m. spalio 9 d. Briuselyje, Europos parlamente buvo paskelbta lėtinio skausmo, kaip savarankiškos ligos deklaracija. Tai buvo svarbaus etapo, siekiant visapusiško skausmo medicinos pripažinimo, pradžia. Vėliau deklaraciją patvirtino Pasaulio sveikatos organizacija, parašus po jos tekstu padėjo Europos sąjungos šalių vyriausybių sveikatos apsaugos ministrai. Šios deklaracijos visavertis įgyvendinimas, kaip tikimąsi, palengvins kančias ir pagerins sveikatą daugeliui senojo žemyno gyventojų.

Lietuvoje vykstančių renginių pagrindinis organizatorius yra Lietuvos skausmo draugija. Ankstesniais metais jau ne kartą visuomenė buvo plačiai informuota apie griaunančią lėtinio skausmo jėgą, nepagydomai žalojančią žmogaus sveikatą bei nešančią didžiulius nuostolius visai visuomenei. Lietuvos žmonės ne kartą buvo supažindinti ir su tuo, kaip lėtinio skausmo problemos sprendžiamos svetur bei teikti pasiūlymai, kokie galimi problemos sprendimo keliai Lietuvoje. Tai atnešė tam tikrų teigiamų rezultatų. Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai atvėrė galimybes kurtis Lietuvoje skausmo klinikoms, buvo priimtas labai svarbus nutarimas, nusakantis pacientų patiriamą skausmą vertinti kaip būtinosios pagalbos teikiamą paslaugą. Šiandien kartu su LR Sveikatos apsaugos ministerija toliau aktyviai dirbama tobulinant skausmo medicinos teisinę bazę, įtvirtinant ir darant dar labiau prieinamą gyventojams skausmo medicinos paslaugą. Šiame darbo bare bendrų tikslų siekiama kartu su nesenai susikūrusia Skausmo klinikų asociacija.
Šiais metais vykstančios europinės savaitės tema – „lėtinis nugaros skausmas”. Kaip parodė 2009m. Lietuvoje atliktas europiniais standartais paremtas tyrimas, lėtinį neonkologinį skausmą Lietuvoje patiria 20,98% suaugusių gyventojų. Iš jų lėtinis nugaros skausmas kamuoja 38 procentus asmenų. Kaip skelbia Europos skausmo draugijų federacija, nugaros skausmas šiandien yra viena rimčiausių industrinės civilizacijos ligų, nešanti didžiulius ekonominius nuostolius, socialines, psichologines netektis. Tarp daugybės priežasčių neleidžiančių sėkmingai kovoti su lėtiniu nugaros skausmu yra ir tai, kad tiek visuomenės supratimas apie šio skausmo kilmę, tiek medikų taikomos diagnostikos ir gydymos strategijos yra nepamatuoti šiuolaikiniomis žiniomis apie skausmo kilmės mechanizmus. Todėl savaitės metu ir vėliau vyksiančių renginių metu bus stengiamasi šią spragą užpildyti. Lietuvos skausmo draugija yra parengusi ir platins nugaros skausmo diagnostikos ir gydymo rekomendacijas medikamas, jiems bus rengiamos mokslinės praktinės konferencijos. Visuomenės poreikiams bus parengta speciali informacinė medžiaga, kuri bus platinama sveikatos priežiūros įstaigose, įvairiose viešosiose erdvėse. Žinių kaip pažinti ir įveikti lėtinį nugaros skausmą bus galima pasisemti ir Lietuvos skausmo draugijos internetinėje svetainėje adresu: www.skausmomedicina.lt
Tradiciškai spalio mėn trečiajį pirmadienį minima pasaulinė kovos su skausmu diena, nuo kurios prasideda visi metai, skirti svarbiai žmonijai skausmo problemai. Šiemetinė skausmo dienos tema – „galvos skausmas”. Tai dar viena neišspręsta šiuolaikinės civilizacijos sveikatos sutrikimo problema. Lietuvos skausmo draugija visus metus laikys ir šios temos sprendimų pulsą, informuos visuomenę apie naujausius pasiekimus.
Europos skausmo savaitę skelbia Europos skausmo draugiju federacija (www.efic.org), o pasaulinę kovos su skausmu diena skelbia – Tarptautinė skausmo studiju asociacija
(www.iasp-pain.org)
Lietuvos skausmo draugija yra tarptautines skausmo studiju asociacijos (IASP) ir kartu Europos skausmo draugiju federacijos (EFIC) narys, kadangi EFIC yra IEuropos regiono IASP organizacija.
SAMTAIP PAT SKAITYKITE