Nobel biocare

Europoje daugėja nesaugių kinietiškų indų, besiliečiančių su maistu

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Europos Komisijos Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF) gauti du informaciniai pranešimai apie nesaugius plastikinius 125 ml ir 250 ml talpos buteliukus, skirtus kūdikių maitinimui ir išplatintus Čekijos Respublikos rinkoje.

Kinijos gamintojo plastikinius buteliukus kūdikių maitinimui platino Čekijos įmonė „Boček CZ s.r.o.” (Blanenska 10, 664 34 Kurim). Čekijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vykdydama valstybinę kontrolę, atrinko iš rinkos minėtų buteliukų laboratoriniams tyrimams. Atlikus tyrimus, nustatyta bisfenolio A migracija (125 ml talpos buteliukuose – 146 µg/kg, o 250 ml – 143 µg/kg), kai šios medžiagos apskritai neturi būti kūdikių maistui skirtuose induose. Tokių plastikinių buteliukų naudojimas gali būti pavojingas kūdikių sveikatai.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai”, monomeras (maža molekulė, kuri gali jungtis su kitomis molekulėmis ir sudaryti makromolekulę – polimerą) 2,2-bis (4-hidroksifenil)-propanas negali būti naudojamas polikarbonatiniams buteliukams gaminti, skirtiems kūdikių maitinimui. Nuo 2011 m. kovo 1 d. draudžiama gaminti, o nuo 2011 m. birželio mėn. 1 d. – draudžiama tiekti į rinką ir importuoti į Lietuvą polikarbonatinius buteliukus, skirtus kūdikiams maitinti, kurių sudėtyje yra monomero 2,2-bis(4-hidroksifenil)-propano.
Platintojas „Boček CZ s.r.o.” buvo informuotas apie tyrimų rezultatus, gaminiai išimti iš rinkos, tačiau spėjama, kad šie nesaugūs buteliukai buvo platinami ne tik Čekijoje, bet pateko į Slovakiją, Vengriją, Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Rusiją.

Šiuo metu atliekamas tyrimas, informacija apie jo rezultatus bus perduota Europos Komisijai Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF). Lietuvoje medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu kontrolę rinkoje vykdo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.

Europos maisto saugos tarnyba analizuoja publikacijas, susijusias su bisfenoliu A, nagrinėja pasaulyje vykstančius ir planuojamus atlikti tyrimus. Gavus naujos informacijos, mokslininkų grupė iš naujo peržiūri turimą informaciją apie bisfenolio A pavojingumą.


Maisto ir vet. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE