Gudručio vaistinė

ES kovos su nutukimu ir sveikesnės gyvensenos skatinimo veiksmai

Philippe Roux, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD už sveikatą lemiančius veiksnius atsakingo C4 skyriaus vadovas: ,,Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba neseniai susitarė dėl sprendimo dėl didelių tarptautinio masto grėsmių sveikatai. Tai didelis žingsnis į priekį gerinant sveikatos saugumą Europos Sąjungoje ir apsaugant visos Europos piliečius nuo galimų pandemijų ateityje, aplinkos ar cheminių nelaimių arba kitų grėsmių sveikatai”.

Ši ir kita informacija: ,,Sveikata ES” informaciniame biuletenyje, kuris parengtas 22 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter/newsletter_lt.htm

Pagal šias naujas teisės nuostatas dabar dėl šių įvairių rimtų tarptautinio masto grėsmių sveikatai galima imtis nuoseklių ES lygmens veiksmų, remiantis patirtimi, sukaupta per pastaruosius 20 metų, per kuriuos įvyko daug ligų protrūkių ir reikėjo imtis skubių priemonių.

Šios grėsmės nepaiso valstybių sienų ir mūsų globalizuotame pasaulyje gali išplisti per kelias valandas, todėl ypač svarbu, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės būtų visiškai pasiruošusios koordinuoti veiksmingus atsakomuosius veiksmus į tokias tarptautinio masto grėsmes. Būtent to ir siekiama šiuo sprendimu. Juo skatinamas nacionalinių parengties tarptautinio masto grėsmėms sveikatai planų koordinavimas. Be to, sugriežtinamas rizikos ir krizių valdymas ES lygmeniu. Dabartiniam Sveikatos saugumo komitetui, kurį sudaro valstybių narių ir Komisijos atstovai, suteikti įgaliojimai koordinuoti kovą su tokiomis grėsmėmis ir apie tai aiškiai informuoti visuomenę ir sveikatos priežiūros specialistus.

Vienas svarbiausių susitarimo elementų yra tas, kad susitarta sukurti teisinį vakcinų pirkimo ir kitų atsakomųjų priemonių taikymo visoje ES koordinavimo pagrindą. Dėl to šiame procese dalyvaujančios valstybės narės galės geriau nei praeityje pasirengti būsimoms pandemijoms. Sutvirtėjo ir Europos Sąjungos padėtis netikėtos grėsmės sveikatai atveju. Pirmą kartą ES suteikta galimybė paskelbti nepaprastąją visuomenės sveikatos padėtį, kad pagal ES farmacijos srities teisės aktus būtų galima paspartinti reikalingų vakcinų ar vaistų tiekimą.

Ši ir kita informacija: ,,Sveikata ES” informaciniame biuletenyje, kuris parengtas 22 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter/newsletter_lt.htm

TAIP PAT SKAITYKITE